Implementering

 Vi kan rådgive dig og tilbyde dig samarbejde blandt andet inden for:

Anvendelse af vedvarende energi

  • Hvilke muligheder findes der inden for solcelleanlæg, geotermisk energi og solvarme?

Belysning

  • Er der installeret energisparepærer? Findes der et system til tilstedeværelsesovervågning?

Opvarmning

  • Findes der fornuftige supplementer som pillefyr, fjernvarme fra bioanlæg eller infrarød varme?

Bygningsmæssige foranstaltninger

  • Kan der laves en energioptimeret udførelse af tag og facade? Er porte, døre og sluser tilstrækkeligt isolerede?

  • Hvordan ville en kompakt lagerløsning påvirke energieffektiviteten?