CMMS (Computerized Maintenance Management System)

Computerized Maintenance Management System (CMMS) er det computerbaserede system fra SSI SCHÄFER, der sikrer effektiv styring og kontrol af vedligeholdelses- og reparationsarbejdet på dit anlæg. CMMS optimerer gennemførelsen af vedligeholdelsen, dokumenterer vedligeholdelsesarbejdet, og øger dermed effektiviteten af vedligeholdelsen og sikrer anlæggets tilgængelighed.

Alle fordele ved en optimeret vedligeholdelsesstyring i et system:

  • Papirløse arbejdsforløb

  • Elektronisk dokumentation af vedligeholdelsesaktiviteter

  • Anvendelse af en praktisk håndscanner for teknikere til detaljeret dokumentation af vedligeholdelsesarbejdet på hver eneste komponent i anlægget

  • Effektiv strukturering af vedligeholdelsesarbejdet

CMMS indeholder en adgang til en online serviceportal, stregkoder til alle anlægskomponenter, en håndscanner til teknikerne samt CMMS træning og opsætning. Den anvendes ved præventiv vedligeholdelse, ved reparation og i forbindelse med SSI Resident Maintenance®, som er komplet anlægsservice fra SSI SCHÄFER.

Ved hjælp af dette system kan man opnå en pålidelig planlægning af vedligeholdelsesarbejdet. Historikken bag vedligeholdelsesarbejdet og reparationerne kan hentes frem med blot et enkelt tastetryk døgnet rundt. Servicerapporterne generes automatisk og giver en detaljeret beskrivelse af tider for tilstedeværelse og vedligeholdelse ved hjælp af stregkodescanner. Den tekniske dokumentation, som fx vedligeholdelsesvejledningen, er altid tilgængelig. Kvaliteten af vedligeholdelsen og istandsættelsen øges og der sikres en længere levetid for lageret.

[---Error_NoJavascript---]