Præventiv vedligeholdelse

Præventiv vedligeholdelse: Øget tilgængelighed af anlægget gennem tidlig registrering af mangler og slitage


Præventiv vedligeholdelse foretaget af certificerede serviceteknikere

Til vores præventive vedligeholdelse hører udover den egentlige vedligeholdelse også inspektioner og sikkerhedskontroller. Den præventive vedligeholdelse gennemføres af uddannede serviceteknikere fra SSI SCHÄFER med vedligeholdelsessystemet Computerized Maintenance Management System (CMMS).

Fordelene ved præventiv vedligeholdelse:

 • Øget tilgængelig af anlægget gennem tidlig identifikation af mangler og slitage

 • Præventiv vedligeholdelse udført af kvalificeret personale til faste priser

 • Afhjælpning af fejl og indstillingsarbejde ved gennemførelsen af vedligeholdelsen

 • Sliddele udskiftes rettidigt ved vedligeholdelsesarbejdet

PRÆVENTIV VEDLIGEHOLDELSE FORETAGET AF CERTIFICEREDE SERVICETEKNIKERE

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsen indeholder både visuelle og akustiske evalueringer samt andre aktiviteter alt efter hvad der vurderes nødvendigt for at anlægget kan opretholde den ønskede stand. SSI SCHÄFER gennemfører vedligeholdelsen med erfarne og certificerede serviceteknikere. Du nyder godt af:

 • Øget tilgængelighed af anlægget gennem tidlig identifikation af mangler og slitage

 • Afhjælpning af fejl og indstillingsarbejde allerede ved udførelsen af vedligeholdelsen

Eftersyn

Eftersynet indeholder både visuelle og akustiske evalueringer samt aktiviteter, som er nødvendige for at anlægget kan opretholde den ønskede stand:

 • Kendskab til anlæggets faktiske tilstand ud fra eftersynsrapporter

 • Regelmæssige eftersyn udført af kvalificeret personale til faste priser

 • Øget tilgængelig af anlægget gennem tidlig identifikation af mangler og slitage

 • Efter udførelse af eftersynet modtager du en udførlig tilstandsrapport om dit anlæg

Sikkerhedskontrol

Erhvervsdrivende i EU er forpligtet til mindst en gang om året at gennemføre en sikkerhedsteknisk kontrol af et anlægs sikkerhedsmæssige tilstand iht. det gældende direktiv, fx EN528, i det pågældende land.

 • Vished om korrekt funktion og effekten af alle sikkerhedstekniske anordninger til personbeskyttelse

 • Færre omkostninger, da det ikke er nødvendigt med yderligere kontroller fra et særskilt organs side

 • Mindre tidsforbrug til administration og indskrænkning af produktionen, da eftersyn og vedligeholdelse udføres samtidig

Computerized Maintenance Management System (CMMS) er det computerbaserede system fra SSI SCHÄFER, der sikrer effektiv styring og kontrol af vedligeholdelses- og reparationsarbejdet på dit anlæg. CMMS optimerer gennemførelsen af vedligeholdelsen, dokumenterer vedligeholdelsesarbejdet, og øger dermed effektiviteten af vedligeholdelsen og sikrer anlæggets tilgængelighed.

Alle fordele ved en optimeret vedligeholdelsesstyring i et system:

 • Papirløse arbejdsforløb

 • Elektronisk dokumentation af vedligeholdelsesaktiviteter

 • Anvendelse af en praktisk håndscanner for teknikere til detaljeret dokumentation af vedligeholdelsesarbejdet på hver eneste komponent i anlægget

 • Effektiv strukturering af vedligeholdelsesarbejdet

CMMS indeholder en adgang til en online serviceportal, stregkoder til alle anlægskomponenter, en håndscanner til teknikerne samt CMMS træning og opsætning. Den anvendes ved præventiv vedligeholdelse, ved reparation og i forbindelse med SSI Resident Maintenance®, som er komplet anlægsservice fra SSI SCHÄFER.

Ved hjælp af dette system kan man opnå en pålidelig planlægning af vedligeholdelsesarbejdet. Historikken bag vedligeholdelsesarbejdet og reparationerne kan hentes frem med blot et enkelt tastetryk døgnet rundt. Servicerapporterne generes automatisk og giver en detaljeret beskrivelse af tider for tilstedeværelse og vedligeholdelse ved hjælp af stregkodescanner. Den tekniske dokumentation, som fx vedligeholdelsesvejledningen, er altid tilgængelig. Kvaliteten af vedligeholdelsen og istandsættelsen øges og der sikres en længere levetid for lageret.

HENT MERE INFORMATION

Brochure Customer Service and Support EN

Brochure Customer Service and Support EN

525.7 KB

HVORDAN KAN VI HJÆLPE?

[---Error_NoJavascript---]