Reoleftersyn

Reoleftersyn giver større sikkerhed på lageret

Den 1. august 2009 blev standarden DS/EN 15635 „Anvendelse og vedligeholdelse af udstyr til opbevaring" offentliggjort. I tilknytning til den tyske driftssikkerhedsforordning (BetrSichV) regulerer DIN EN 15635 omfang og forløb af eftersyn af lagerindretninger. Da lagerejeren er ansvarlig for risikofrie ekspeditionsbetingelser, sørger han for sine medarbejdere, lagerindretningen og intakte varer.

Med vores servicetilbud på reoleftersyn minimerer vi de risici som kan opstå på grund af beskadiget lagerudstyr.

Der er eftersynspligt på følgende reolsystemer:

Certificerede reolinspektører

Vores egne, certificerede inspektører har den nødvendige tekniske viden til at udføre kvalificerede eksperteftersyn.

Det årlige eftersyn kan udføres ved visuel kontrol, mens anlægget fortsat er i drift. Resultaterne dokumenteres, og lageret får et eftersynsmærkat. Således kan det dokumenteres, at eftersynet er blevet gennemført. Systematiske eftersyn højner sikkerheden og skaber potentiale for besparelser.

Dine fordele:

  • DIN EN 15635 regulerer omfanget og proceduren for kontrol af lagerindretninger

  • Årlige eftersyn ved kørende drift

  • Egne certificerede reolinspektører

  • Eftersynsmærkat

HENT MERE INFORMATION

Brochure Customer Service and Support EN

Brochure Customer Service and Support EN

525.7 KB

HVORDAN KAN VI HJÆLPE?

[---Error_NoJavascript---]