Systemovervågning

Systemovervågningen omfatter alle tiltag, som er nødvendige for en langsigtet opretholdelse af den løbende drift af lagerets IT-system:

 • Systemovervågning sker via et overvågningsværktøj samt kvalificerede teknikere ved hjælp af fjernvedligeholdelse

 • Servicen omfatter alle tiltag, som er nødvendige for en langsigtet opretholdelse af den løbende drift af lagerets IT-system

 • Målrettet overvågning af systemrelevante parametre:

  • Hardware

  • Styresystem

  • Program

 • Regelmæssige, manuelle kontroller sikrer identifikation og afhjælpning af problemer

 • Identifikation af potentielle fejl gennem langtidsovervågning

 • Hurtig reaktion på systemfejlmeddelelser

 • Løsningsforslag samt ydelsesdata gemmes og stilles til rådighed i en rapport en gang om måneden

[---Error_NoJavascript---]