Vedligeholdelse, Eftersyn, Sikkerhedskontrol

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsen indeholder både visuelle og akustiske evalueringer samt andre aktiviteter alt efter hvad der vurderes nødvendigt for at anlægget kan opretholde den ønskede stand. SSI SCHÄFER gennemfører vedligeholdelsen med erfarne og certificerede serviceteknikere. Du nyder godt af:

  • Øget tilgængelighed af anlægget gennem tidlig identifikation af mangler og slitage

  • Afhjælpning af fejl og indstillingsarbejde allerede ved udførelsen af vedligeholdelsen

Eftersyn

Eftersynet indeholder både visuelle og akustiske evalueringer samt aktiviteter, som er nødvendige for at anlægget kan opretholde den ønskede stand:

  • Kendskab til anlæggets faktiske tilstand ud fra eftersynsrapporter

  • Regelmæssige eftersyn udført af kvalificeret personale til faste priser

  • Øget tilgængelig af anlægget gennem tidlig identifikation af mangler og slitage

  • Efter udførelse af eftersynet modtager du en udførlig tilstandsrapport om dit anlæg

Sikkerhedskontrol

Erhvervsdrivende i EU er forpligtet til mindst en gang om året at gennemføre en sikkerhedsteknisk kontrol af et anlægs sikkerhedsmæssige tilstand iht. det gældende direktiv, fx EN528, i det pågældende land.

  • Vished om korrekt funktion og effekten af alle sikkerhedstekniske anordninger til personbeskyttelse

  • Færre omkostninger, da det ikke er nødvendigt med yderligere kontroller fra et særskilt organs side

  • Mindre tidsforbrug til administration og indskrænkning af produktionen, da eftersyn og vedligeholdelse udføres samtidig

[---Error_NoJavascript---]