Customer Service & Support CSS

Forebyggende Vedligeholdelse

Optimal beskyttelse af dit anlæg

Forebyggende Vedligeholdelse gennemføres af uddannede serviceteknikere fra SSI SCHÄFER ved brug af vedligeholdelsessystemet Computerized Maintenance Management System (CMMS).

SSI SCHÄFER CMMS er en elektronisk serviceportal, der sikrer effektiv styring og kontrol af vedligeholdelses- og reparationsarbejdet på dit anlæg. Big data er en central del af Industri 4.0. Ved hjælp af SSI SCHÄFER CMMS kan relevante data lagres, konsolideres og visualiseres. Med baggrund i den opsamlede data kan man træffe de rette, velfunderede beslutninger.  

Fordele ved SSI SCHÄFER CMMS:

 • Papirløse processer og elektronisk dokumentation af vedligeholdelses- og reparationsaktiviteter

 • Kontinuerligt overblik over dit anlægs vedligeholdelses- og reparationshistorik

 • Teknisk dokumentation er altid tilgængelig

 • Forebyggelse af problemer gennem langtidsanalyse af de indsamlede data

 • Planlægning og optimering af den forebyggende vedligeholdelse

 • Detaljeret liste over vedligeholdelsesopgaver på alle dele af anlægget

 • Effektiv organisering og strukturering af vedligeholdelsesarbejdet

 • Oversigt over anvendte reservedele og nem genbestilling i SSI SCHÄFERs webshop i serviceportalen


Udover de forskellige vedligeholdelsesaktiviteter inkluderer Forebyggende Vedligeholdelse også inspektioner, sikkerhedsinspektioner, IT-systemovervågning og træning af dine ansatte. Når fejl og slitage opdages på et tidligt stadie, er der langt mindre risiko for driftsstop og - forstyrrelser.

FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE BESTÅR AF:

Maintenance Icon.jpg

Vedligeholdelsesarbejdet omfatter både optiske målinger, akustiske målinger og øvrige aktiviteter, som er nødvendige for at opretholde den ønskede stand på anlægget. 

SSI SCHÄFER gennemfører vedligeholdelsen med erfarne og certificerede serviceteknikere. Som et resultat heraf kan alle nødvendige udbedringer foretages allerede under vedligeholdelsesbesøget.

Inspection Icon.jpg

Vores inspektion sikrer, at du altid kender standen på dit anlæg. Du får en pålidelig vurdering af den aktuelle stand på hele dit anlæg fra vores erfarne serviceteknikere.

 • Regelmæssige inspektioner udført af kvalificerede serviceteknikere

 • Information om den aktuelle stand på dit anlæg baseret på servicerapporten

 • Detaljeret tilstandsrapport på dit anlæg

Safety Inspection Icon.jpg

Erhvervsdrivende i EU er forpligtet til mindst en gang om året at få udført en sikkerhedsinspektion for at dokumentere, at anlæggets sikkerhedsmæssige tilstand er i overensstemmelse med de gældende direktiver i det pågældende land. 

Når du er kunde hos SSI SCHÄFER udføres disse sikkerhedsinspektioner hos dig af særligt uddannede serviceteknikere.

 • Dokumentation for, at alle sikkerhedstekniske anordninger til personbeskyttelse fungerer korrekt og lever op til kravene

 • Færre omkostninger, da det ikke er nødvendigt med yderligere sikkerhedsinspektion udført af tredje part

 • Mindre tidsforbrug til administration og forstyrrelser af produktionen, da sikkerhedsinspektionen udføres samtidig med andre eftersyn og vedligeholdelsesopgaver

Rack Inspection Icon.jpg

Standarden EN 15635 „Anvendelse og vedligeholdelse af udstyr til opbevaring" styrer omfanget af og proceduren for eftersyn på lagerindretning. SSI SCHÄFERs uddannede serviceteknikere udfører det lovpligtige eftersyn ved en inspektion af lageret. Reolernes tilstand dokumenteres i en rapport og lageret får en inspektionsetiket, som dokumenterer inspektionen. Hvis der skal udføres reparationer, udføres disse hurtigt af en certificeret servicetekniker.  

Der er eftersynspligt på følgende reolsystemer:

 • Hyldereoler

 • Pallereoler

 • Grenreoler

 • Drive-in reoler

 • Drive-through reoler

 • Anlæg i flere etager (mezzaniner)

 • Mobile pallereoler

 • Kanallager

System Monitoring Icon.jpg

IT-systemovervågning omfatter alle tiltag, som er nødvendige for en langsigtet opretholdelse af den løbende drift af logistiksystemets IT-infrastruktur. 

SSI SCHÄFER udfører IT-systemovervågning via et specielt overvågningssystem og ved hjælp af fjernsupport til Teknisk Support.

 • Identifikation og eliminering af mangler og systemsvagheder gennem manuelle kontroller med jævne mellemrum

 • Identifikation af potentielle fejl gennem langtidsovervågning

 • Hurtig reaktion på systemfejlmeldinger

 • Løsningsforslag samt performancedata gemmes og stilles til rådighed i en månedlig rapport

Training Icon.jpg

Det er vigtigt at betjene dit anlæg og systemerne korrekt for at opnå maksimal ydelse og undgå driftsstop. Derfor tilbyder vi dig og dine medarbejdere den nødvendige træning – både lige efter systemet er taget i brug og ved behov. Dine medarbejdere modtager et certifikat efter hvert kursus.

 • Gennemførelse af vedligeholdelseskurser for kunder hos SSI SCHÄFER eller hos dig

 • Træning i betjening og administration - mulighed for efterfølgende træning ved udskiftning i medarbejderstaben

 • Kvalificerede og certificerede undervisere med omfattende professionel ekspertise – der undervises på forskellige sprog

 • E-learning til kontinuerlig og uafhængig træning af dine teknikere

PREVENTIVE SERVICES

Optimum system protection

Udover de forskellige vedligeholdelsesaktiviteter inkluderer Forebyggende Vedligeholdelse også inspektioner, sikkerhedsinspektioner, IT-systemovervågning og træning af dine ansatte. 


Du drager fordel af mindre risiko for driftsstop og -forstyrrelser gennem tidlig opdagelse af mangler og slitage.

CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

Customer Service & Support CSS

Customer Service & Support

Teknisk support

Vertical Lift Module LogiMat® - Montage / Wartung

Customer Service & Support

Life Cycle Management

HENT MERE INFORMATION

Customer Service and Support Brochure EN

Comprehensive life cycle management og intelligent service til din installation

832.9 KB
Do you have questions or remarks?