Effektiv udnyttelse af Big Data

Data kommer også til at spille en stadig vigtigere rolle i den interne logistik. Det er ikke uden grund at man taler om Big Data, altså store mængde data, som genereres i maskiner og anlæg af integrerede sensorer, via procesinformationer og talrige andre kilder. Og det er netop problemet. ”Det er vigtigt at kunne finde og overvåge de relevante data i den store mængde af data: Hvilke data er vigtige og hvilke har jeg brug for?“, siger Sven Göhring, teknisk direktør hos KNV Logistik GmbH. ”Det er for eksempel vigtigt ved preventive maintenance (præventiv vedligeholdelse).“

 

Målet er at udnytte Big Data effektivt. Den hierarkiske struktur for en traditionel produktion skal erstattes af vertikal og horisontal dataintegration for alle processer, der er involveret i produktionen. Det betyder, at data ikke længere kun bruges i produktionen, men også i andre områder af virksomheden. At have adgang til alle vigtige data i realtid er et vigtigt punkt i industri 4.0. Alle områder i virksomheden trækker data fra den samme kilde.

 

Men det kræver, at alle systemer i virksomheden kan kommunikere problemfrit med hinanden. ”I dag er det ofte sådan, at forskellige systemer ikke kan tale med hinanden,“ understreger Rob Schmit og fortsætter: ”Derfor er åbne snitflader så vigtige, for uden en kontinuerlig og omfattende kommunikation mellem maskiner og mennesker, vil den interne logistik ikke kunne profitere af fordelene ved den fjerde industrielle revolution.“