CGI Highlight image with high-bay racking, robots and conveying process

Industri 4.0

Industri 4.0 betegner, enkelt udtrykt, ikke andet end optimering af den samlede værdikæde hen over et produkts levetid gennem digitalisering og sammenkædning. Når udviklingen er afsluttet, har man et produkt, der kan styre sig selv. Det indeholder viden, kommunikerer med maskiner, værktøj og mennesker og søger selv den optimale vej gennem produktionen, idet det tager hensyn til driftsforstyrrelser, dataprioritering, energiforbrug osv.

 

Industri 4.0 er reaktionen på et stigende omkostnings- og innovationspres, fremkaldt af stigningen i individuelle kundeønsker. Producerende virksomheder skal stille detaljerede informationer til rådighed for deres kunder, da disse vil vide, fra hvilken batch et produkt kommer, hvilket materiale, der er blevet anvendt og hvordan produktet er blevet forarbejdet og kontrolleret. For at opfylde disse ønsker er det nødvendigt at have adgang til og få analyseret alle relevante data for en optimal produktion.

 

Men hvad betyder industri 4.0 præcist for den interne logistik? Den hastige udvikling af internettet er med sikkerhed grundlaget for industri 4.0. Slagord som Cloud Computing (tilgængeligheden af IT-infrastruktur og IT-ydelser som fx lagerplads, computerydelse eller brugersoftware som service via internettet), Big Data (store og komplekse mængder af rådata fra forskellige områder), Internet of Things (den stigende opkobling af apparater, sensorer osv. via IP-netværk) – de er fast forbundne med denne udvikling. Inden for den interne logistik hedder det magiske ord: Smart Logistics.

 

I dag vil kunderne have adgang til varebestanden på et hvilket som helst tidspunkt. For logistikvirksomheden betyder det, at hastighed, præcision, fleksibilitet og tilgængelighed er afgørende konkurrencefaktorer. Der kræves transparens i hvert procestrin. Den reale og den virtuelle verden vokser efterhånden sammen – og som logisk konsekvens heraf er det nødvendigt med en sammenkædning mellem den operative forretning og lageret.

EFFEKTEN AF INDUSTRI 4.0 PÅ DEN INTERNE LOGISTIK

Men sammenkædningen fortsætter. Rob Schmit, Executive Vice President Technology & Innovation, giver et ekstempel: ”En pakke, der forlader et lager, kan også inkludere alle vigtige informationer: indhold, tilstand, destination, oprindelse osv. Denne information er så detaljeret, at pakken kan ”fortælle” buddet, hvor pakken skal leveres og hvordan pakken opbevares optimalt.”

 

Det vil sige, at der skal udveksles data mellem virksomhederne. Men her er der stadig nogle uløste udfordringer. De største af dem er den manglende standardisering og datasikkerheden.

 

”Der skal udveksles data mellem forskellige virksomheder over hele værdikæden“, forklarer Thilo Jörgl, chefredaktør på fagmagasinet Logistik Heute. ”Virksomheder med lukkede systemer inden for den interne logistik vil få problemer, fordi det besværliggør eller endda helt forhindrer udvekslingen af data.“

 

Standardiserede systemer er et absolut must i forbindelse med industri 4.0. ”Markedet vil snart kræve åbne standarder,“ siger Rainer Buchmann med overbevisning. ”Men problemet med datasikkerheden er stadig ikke løst. Derfor bør en sådan standard være en delt standard.“

 

Virksomheder og regeringen har allerede taget initiativ til at løse dette problem. For data betyder dette, at disse ikke længere gemmes på virksomhedens egen server, men i skyen, en anden vigtig bestanddel af industri 4.0.

Data kommer også til at spille en stadig vigtigere rolle i den interne logistik. Det er ikke uden grund at man taler om Big Data, altså store mængde data, som genereres i maskiner og anlæg af integrerede sensorer, via procesinformationer og talrige andre kilder. Og det er netop problemet. ”Det er vigtigt at kunne finde og overvåge de relevante data i den store mængde af data: Hvilke data er vigtige og hvilke har jeg brug for?“, siger Sven Göhring, teknisk direktør hos KNV Logistik GmbH. ”Det er for eksempel vigtigt ved preventive maintenance (præventiv vedligeholdelse).“

 

Målet er at udnytte Big Data effektivt. Den hierarkiske struktur for en traditionel produktion skal erstattes af vertikal og horisontal dataintegration for alle processer, der er involveret i produktionen. Det betyder, at data ikke længere kun bruges i produktionen, men også i andre områder af virksomheden. At have adgang til alle vigtige data i realtid er et vigtigt punkt i industri 4.0. Alle områder i virksomheden trækker data fra den samme kilde.

 

Men det kræver, at alle systemer i virksomheden kan kommunikere problemfrit med hinanden. ”I dag er det ofte sådan, at forskellige systemer ikke kan tale med hinanden,“ understreger Rob Schmit og fortsætter: ”Derfor er åbne snitflader så vigtige, for uden en kontinuerlig og omfattende kommunikation mellem maskiner og mennesker, vil den interne logistik ikke kunne profitere af fordelene ved den fjerde industrielle revolution.“  

Logistikvirksomheder, som fortsætter med den ret stive og relativt en-dimensionelle varelagring og forsendelse, vil få svært ved at konkurrere i den nærmeste fremtid. Mange virksomheder bruger allerede delvist eller endda fuldt automatiserede conveyorsystemer. For logistikvirksomheder er spørgsmålet, hvilke skridt, der er nødvendige for at følge med udviklingen.

 

I fremtiden vil sammenkædningen mellem data- og transportlogistik spille en vigtig rolle. Særligt i forbindelse med tingenes internet (IoT) vil intelligente, selvstyrende køretøjer skabe selvkørende, automatiserede og fleksible logistikløsninger, som vi i dag kun kan gisne om. Hvis man betragter denne udvikling set ud fra et E-handelssynspunkt, hvor den stadigt voksende produktion involverer transport af stadigt mindre ordrer, vil produktionsfaciliteter uden en fleksibel og problemfri transportlogistik være næsten umulige at drive. Den fjerde industrielle revolution (nøgleord ”Smart Factory“) er altså kun realiserbar, hvis logistiksystemer er i stand til at forsyne råstoffer, halvfabrikata og færdige produkter rettidigt til bestemmelsesstedet.

 

Disse konklusioner er dog langt fra slået igennem alle steder inden for den interne logistik. ”De mellemstore virksomheder er relativt tilbageholdende over for dette emne og afventer, hvad de ”store“ gør, for så at kopiere det om et par år eller årtier,“ vurderer Thilo Jörgl. Men det er ikke en god strategi i en tid, hvor digitaliseringen løber rigtigt stærkt. ”Små virksomheder kan allerede i dag uden problemer implementere små byggesten som fx preventive maintenance (præventiv vedligeholdelse).“

 

Dette understreger Rob Schmit fra SSI SCHÄFER: ”En moderne maskine eller et moderne anlæg har som regel allerede de nødvendige elementer. Dermed har alle virksomheder, uanset størrelse, i princippet allerede industri 4.0 i huset.“

Hvordan kan vi hjælpe?