Megatrend mobilitet: Bevægelighed og opmærksomhed

Udover transport af mennesker, varer og informationer omfatter mobilitet også den voksende mentale fleksibilitet som f.eks. ved karrierevalg, ved skift mellem forskellige livsfaser og ved livslang læring. For mange fremtidige erhvervsområder er livslang læring med rumlig og kognitiv fleksibilitet et grundlæggende krav i konkurrencen med maskiner og godt betalte job.

Udviklinger:

  • Konkurrenceevnen mellem virksomheder og medarbejdere i en globaliseret verden beror i høj grad på mobilitet. Globaliserede virksomhedsstrukturer bliver stadigt mere flydende og sværmagtige.

  • Mennesker forventer mobilitet døgnet rundt. Derfor kører undergrundsbanen i de store byer for eksempel 24 timer i døgnet. Mobilitetsrelaterede nyheder og forretningsmodeller som delebiler bliver stadigt mere populære. Man forventer, at antallet af brugere af delebiler i Europa vil stige fra 0,7 millioner i 2011 til 15 millioner i 2020.

  • Større mobilitet fører også til miljøbelastninger og kræver udvikling af nye, bæredygtige motorteknologier.

  • Kravet om et hjem, stabilitet, ro og ægte nærhed er en modtrend mod mobilitet. Da koordinering og kommunikation vil intensiveres kraftigt, fordi flere og flere medarbejdere arbejder sammen på projekter fra forskellige steder, vil opmærksomhed blive en stabiliserende kraft.

[---Error_NoJavascript---]