Automatisering med førerløse trucks (AGV’er)

Individuel udvidelse af manuelle løsninger

Flere virksomheder har indset, at de kun kan opnå yderligere produktivitetsstigninger og omkostningsbesparelser, hvis de automatiserer og sammenkæder materialehåndteringsprocesser. Hvor produktionsvirksomheder de seneste år har investeret massivt i automatisering af deres produktionsprocesser, gennemføres materialetransport og logistikprocesser internt i virksomheder stadig ofte manuelt. AGV’er (Automated guided vehicles) eller førerløse trucks er et ideelt første skridt til at påbegynde automatisering, men også som supplement til halvautomatiserede systemer i logistik og produktion. Integrationen af AGV’er giver mulighed for at tilpasse processer inden for manuelle eller semiautomatiske systemer trinvis til nye rammebetingelser. På den måde kan løsningerne også tilpasses til ændrede kundekrav eller til en ny markedssituation.

Integration af AGV i helhedsløsninger

Gennem partnerskabet med DS AUTOMATION har SSI SCHÄFER udvidet sit udbud af AGV og kan nu tilbyde helhedsløsninger til vidt forskellige anvendelsesområder og brancher. 

Udvidelse af automatiseringsmuligheder for eksisterende anlæg

Standardprodukter fra SSI SCHÄFER så som statiske reoler eller semiautomatiske løsninger som lagerautomaten SSI LOGIMAT® kan udvides fleksibelt med AGV’er. Med standardiserede grænseflader mellem systemerne kan AGV’er integreres uden problemer: lige fra enkle transportopgaver og punkt-til-punkt-transporter over vare-til-person-princippet til fuldautomatisering i et integreret og forbundet totalsystem. AGV’er er løsninger, der hurtigt er betalt af. I betragtning af de stigende udfordringer i forhold til at finde personale og det stigende omkostningspres – også i hidtidige lavtlønslande – udgør systemerne en økonomisk fordelagtig og pålidelig løsning. Dem, der bruger AGV’er, får fordel af konstante systemydelser, hvilket er essentielt for at opretholde en pålidelig levering. 

Følgende lagersystemer kan eksempelvis med succes udvides med AGV: 

Kompakte kanallagre med SSI Orbiter til store lastbærere 

Når det gælder om at opnå en stor grad af pladsudnyttelse ved lagring af paller, er kanallagre en økonomisk løsning. Ind- og udlagring af lagerenheder i kanaler overtages af intelligente SSI Orbiter kanalkøretøjer. I hver kanal kan kun den forreste lasteenhed nås. Det er derfor en optimal løsning ved lav artikelvariation med stort styktal, så som i drikkevare- eller fødevareindustrien, men også ved klargøring i forsendelseszonen. SSI Orbiter og dockingstationen bliver indsat af en gaffeltruck i den patenterede centreringskonsol i den ønskede reolkanal. Ved at integrere AGV’er til store lasteenheder (SSI Heavy Load AGV’er; her: Reach Truck) som gaffeltruck er det muligt at fuldautomatisere klarmeldingen af lastbærere og implementeringen af SSI Orbiter. 

Automatisér mobilreoler til paller kundespecifikt og forbind dem med logistikprocessen

Til at opbevare paller ekstra pladsbesparende er mobilepallereoler fra SSI SCHÄFER særligt velegnede – også på dybfrostområdet. Systemerne er konstrueret til opfylde de største krav til vægt og størrelse på de varer, der skal lagres. Det modulopbyggede design gør det ligeledes muligt at realisere kundespecifikke løsninger. For at opgradere disse systemer nemt og enkelt til fuldautomatiske systemer tilbyder vi tilknytning af AGV’er til store lastbærere (SSI Heavy Load AGV’er; her Reach Truck eller Counterbalance). Lager- og arbejdsområder, der ligger langt fra de mobile pallereoler, bliver på den måde effektivt forbundet.

Udstyr manuelle pallereoler med AGV’er

Bag pallereolsystemerne fra SSI SCHÄFER gemmer der sig en omfattende værktøjskasse, som kan bruges til at realisere individuelle reolløsninger. Pallereoler som f.eks. vores PR 600 er modulopbyggede og giver stabile og robuste løsninger. Ud over udvidelser med yderligere reolgange kan manuelle reoler knyttes sammen med AGV’er til store lastbærere (SSI Heavy Load AGVs). På den måde kombinerer vi gennemprøvede løsningskomponenter med innovative teknologier og gør det muligt at opgradere eksisterende, manuelle systemer uden store infrastrukturmæssige tiltag.

Lager- og plukkeløsningen SSI LOGIMAT® til små lastbærere kan udvides med intern automatiseret transport

Lagerautomaten SSI LOGIMAT® er en lager- og plukkeløsning i ét system. Løsningen har fokus på ergonomi, sikkerhed og effektivitet. Lagerautomaten kan leveres fuldstændig uafhængig af branche og understøtter virksomhedsinterne processer meget effektivt og målrettet. Ved at knytte vores AGV’er til små lastbærere, SSI Compact Load AGVs (her: WEASEL®), bliver de færdigplukkede ordrekasser transporteret videre fuldautomatisk. En intelligent måde at tilknytte f.eks. plukkeområde, varemodtagelse, produktionslinje eller forsendelsesarbejdsplads.

Intelligente materialeflow med AGV

Overblik: AGV møder manuelle til automatiserede lagerløsninger

Læs om flere temaer

challenge of online shopping.jpg

E-handel møder bæredygtighed

Customer Service & Support

Digitalisering møder kundeservice

Førerløse trucks

Rullebaner og transport

Førerløse trucks

0068_header_cc_krug_en.jpg

Case Study C+C Krug

upd_35_ecom_1825x871.jpg

update - company magazine

Update 35

Ingen tilgængelige eksempler