Bedre resultater

De skiftende krav, som følger af et marked, der er præget af onlinehandel, øger også kravene til den interne logistik hos virksomhederne. Dette kan kun håndteres ved hjælp af effektive processer og skræddersyede automatiseringsløsninger. En automatisering af lagersystemerne er et vigtig skridt på vejen til at gøre virksomhederne i stand til at forbedre deres interne materialeflows, og til at tilpasse sig de krav, som markedssituationen stiller til dem. Plukning udgør en af de mest omkostningstunge dele af den interne logistik. Fuldt eller delvist automatiserede løsninger kan forbedre og accellerere disse processer markant. Det betyder i sidste ende mere effektive processer i virksomheden, forøget produktivitet, lavere omkostninger og kortere leveringstider. Uanset om vi taler små og mellemstore virksomheder eller multinationale koncerner: dette er kritiske parametre i forhold til at bevare og styrke virksomhedens konkurrenceevne i e-handlens tidsalder.