Digitalisering møder kundeservice

Et skridt foran, når det kommer til permanent tilgængelighed

At levere varer på rette sted til rette tid opfattes i højere og højere grad som en selvfølge på grund af den voksende e-handel. Kundernes stadigt stigende forventninger betyder, at virksomhederne skal være rustet til ikke blot dags- og sæsonsalg, men også til pludselige, uforudsigelige udsving i efterspørgslen. Med målet om at garantere en generel og fleksibel vareforsyning, er der behov for tilsvarende processer og en logistik, der altid fungerer. 

Think Tomorrow. – Hos SSI SCHÄFER tilbyder vi skræddersyede services for at sikre den nødvendige, maksimale anlægstilgængelighed. Vi støtter vores kunder med forskellige løsninger og klæder dem på til morgendagens udfordringer. Det gælder alt lige fra  Preventive Services, , der giver høj anlægsbeskyttelse med fremsynede, digitale vedligeholdelsesaktiviteter, over Reactive services , der hurtigt og pålideligt fjerner problemer døgnet rundt, til optimal Life Cycle Management , der giver mere systemeffektivitet.

Præventive services for maksimal systemtilgængelighed

Med vores præventive services udnytter vi det fulde potentiale, der er i digitalisering. For hos os er kundeservice meget mere end hurtig levering af reservedele og korte reaktionstider. Reaktiv service, hvor komponenter kun udskiftes eller repareres efter behov, bliver mere og mere til præventiv service. De forebyggende vedligeholdelsesaktiviteter – f. eks. udskiftning af sliddele afhængigt af løbetiden/intervallet mellem udskiftning – giver en høj grad af anlægsbeskyttelse og holder systemnedetiderne på et minimum.

Som en slags vedligeholdelse 4.0 benytter vi derfor vores SSI SCHÄFER Computerized Maintenance Management System (CMMS) til digital planlægning, styring og iværksættelse af alle vedligeholdelsesaktiviteter. Kernen i løsningen består dels af CMMS Web og dels af CMMS App. Systemet forbindes med den virkelige verden via 1D- eller QR-koder, som sættes på alle anlægskomponenter, samt via serviceteknikernes smartphones på stedet. Baseret på de eksisterende data planlægger vedligeholdelsesmanageren forebyggende aktiviteter i CMMS Web. Efter synkronisering med CMMS App kan serviceteknikeren administrere de planlagte aktiviteter på smartphone eller tablet direkte ved anlægget, dokumentere dem og synkronisere systemet med de indsamlede data.

Den omfattende datamængde giver et godt grundlag for yderligere analyser og vurderinger til planlægning af specifikke vedligeholdelsesintervaller, fremtidige forebyggende aktiviteter og til fortsat optimering af vedligeholdelsesprocesserne. Eventuelle driftsfejl bliver på den måde forebygget fortløbende med tidlige og fremsynede handlinger. Det gør, at potentialet kan udnyttes fuldt ud, og omkostningerne kan sænkes gradvis. Vedligeholdelsesintervaller og -aktiviteter, der kan forudses endnu bedre, gør det muligt at realisere en bæredygtig servicestrategi med maksimal gennemskuelighed og fleksibilitet og evnen til at kunne reagere optimalt på ændrede rammebetingelser.

Reaktioner i realtid med augmented support

Vores skræddersyede løsningspakker til fremsynet vedligehold er dog kun ét aspekt. For sommetider skal der reageres og gribes ind hurtigt. Dette er en del af vores 24/7-support af vores kunder. Ud over vores lokale service tilbyder vi også SSI Augmented Support. Denne form for fjernservice fungerer som en fleksibel løsningsmulighed, der kan bidrage væsentligt til vores kunders succes, når tiden er præget af rejseadvarsler (pandemier, naturkatastrofer).

Som mobilt system med videokommunikation i realtid opfylder SSI Augmented Support alle krav til effektiv problemløsning og reparationsarbejde. En tekniker på stedet aktiverer SSI Augmented Support og kommer kort efter i kontakt med servicekontoret. Det sker uden tidsmæssig forsinkelse, så problemløsningen kan gå i gang med det samme baseret på tale- og videokommunikation.

På den måde kan vi servicere vores kunder multimedialt og sikre dem dækkende hjælp i forhold til afhjælpning af fejl inden for kort tid. Den direkte kommunikation i realtid er ukompliceret at bruge, og man undgår eventuelle misforståelser og længere reaktionstider, som kan forekomme ved tidsforsinkelse. Det muliggør detaljeret fejldiagnose, interaktive arbejdsprocesser og en høj anlægstilgængelighed pga. minimal nedetid. Driftsforstyrrelser kan afsluttes hurtigere, bedre og mere fleksibelt, og det sparer både tid og penge. 

Systemeffektiviteten stiger med målrettet modernisering 

Allerede når vi designer og udstyrer et logistikcenter, planlægger vi fremsynet sammen med kunden. Efter mottoet "Grow as you go!" tilbyder vi løsninger, der vokser sammen med kravene og markant forlænger anlægslevetiden. Ved at inddrage mulige automatiseringer eller udvidelser i planlægningen fra starten, garanterer vi anlæggets nødvendige skalérbarhed og fleksibilitet. Vores fokus er altid den størst mulige system- og energieffektivitet.

Med vores ydelser bringer vi både egne og tredjepartsanlæg op på det mest moderne niveau. Alt efter udgangssituation fornyes mekanik, elektriske installationer eller styring, og systemer opdateres hurtigt og sikkert med komponentudskiftning, udvidelser eller it-modernisering. På den måde kan der opnås effektivitetsstigninger på op til 30 %.

Moderniseringerne gennemføres hurtigt og omkostningsoptimeret ved løbende drift – to af flere succesfulde eksempler er projekterne hos vores kunder FrieslandCampina og Office Depot. 

For den internationale mejerivirksomhed  FrieslandCampina har SSI SCHÄFER udvidet og moderniseret den interne logistik i distributionscentret i Aalter, Belgien, under løbende drift. Udbygningen af systemet blev allerede tænkt ind i layoutet af lageranlægget, som SSI SCHÄFER udførte som hovedentreprenør for den interne logistik i 2005. Nye produktions- og pakkelinjer samt en konstant stigende efterspørgsel krævede i sidste ende større lager- og omsætningskapaciteter. Som resultat blev det eksisterende højlager udbygget, koblet til transportsystemerne og tilknyttet it-infrastrukturen, og de eksisterende systemer blev opgraderet til det mest moderne på markedet. Resultatet er optimerede processer, større lagerkapacitet og betydelige besparelser på omkostningssiden.

Inden for kun 5 uger realiserede vores Customer Service & Support Team (CSS) også et retrofit-projekt for Office Depot: I det eksisterende distributionscenter i Großostheim i Tyskland blev kapaciteten tilpasset virksomhedens aktuelle krav. I samarbejde med Office Depot udarbejdede vi i første omgang et optimalt materialeflowkoncept, hvorefter transportsystemerne blev udbygget tilsvarende, og 2 nye plukkeloops med gennemløbsreoler blev installeret. I plukkeområdet blev pick-by-light-anlægget udvidet. Og til slut blev de nye komponenter og materialeflow forbundet til logistiksoftwaren WAMAS®.

Elie Zita, EVP Customer Services hos SSI SCHÄFER

SSI-069 (2)_Elie Zita.jpg

Læs om flere temaer

SSI SCHÄFER Homepage

Customer Service & Support

Customer Service & Support

Sustainability in Customer Service and Support

website_header_agv.jpg

Automatisering møder manuelle processer og omvendt

challenge of online shopping.jpg

E-handel møder bæredygtighed

upd_35_ecom_1825x871.jpg

update - company magazine

Update 35

Ingen tilgængelige eksempler