Innovations and Trends in material handling and logistics

Kunstig intelligens (Artificial Intelligence)

Kunstig intelligens (forkortet KI eller AI efter det engelske Artificial Intelligence) er et område inden for informationsteknologien, som beskæftiger sig med intelligent adfærd. KI er et forsøg på at programmere en computer, så den selvstændigt kan bearbejde problemer på samme måde, som et menneske kan. Computeren træffer beslutninger på baggrund af data indsamlet fra forskellige kilder (databanker, sensorer, kameraer mv.), som inden for en angivet tidsramme skaber en kalkuleret reaktion på det underliggende problem.