Machine Learning

Maskinlæring, eller på engelsk machine learning, er et samlet begreb for forskellige processer, som bruges til at fastsætte en ukendt sammenhæng mellem input og output. Under begrebet findes, udover de klassiske anvendelser som fx dannelsen af clusters, regressions-, faktor- og tidsrækkeanalyser, også komplekse metoder som neurale netværk, evolutionære tilgange og support vector maskiner.