Dagligvarer, logistik og bæredygtighed

Tilpasset løsning for fuldstændig sekvens

NorgesGruppen ASA, en af Skandinaviens førende grossist- og detailvirksomheder, gav i 2017 SSI SCHÄFER opgaven at bygge et helt nyt logistikcenter til datterselskabet ASKO OSLOFJORD AS (ASKO). 

Knut-Andreas Kran, administrerende direktør i ASKO OSLOFJORD AS, fortæller om de udfordringer, virksomheden stod over for dengang: “ASKO kunne kun se to mulige løsninger på et fremtidigt kapacitetsproblem: enten at udvide det nuværende logistikcenter eller at flytte. Vi ville ganske enkelt ikke være i stand til at holde trit med den forventede vækst i det eksisterende center. Vi ville heller ikke bare bygge et større manuelt lager, da vi betragter automatisering som en investering i fremtiden. 

Det nye logistikcenter er designet til at håndtere den meget dynamiske lagring og plukning af dagligvarer fra tørvare- og dybfrostsegmenterne. For at klare det bygger SSI SCHÄFER to højlagre og to højdynamiske shuttleløsninger til lagring og plukning, baseret på 3D-MATRIX Solution®. Robotteknologi er også taget i brug for at understøtte automatiseret materialeflow.

Både ASKO og SSI SCHÄFER ved, hvilket ansvar store projekter fører med sig, ikke kun når det drejer sig om velsmurt drift og produktkvalitet, men også bæredygtighed. Bæredygtighed er ved at være noget, der absolut skal på dagsordenen i alle virksomheder i alle brancher. 62 procent af alle topledere i forskellige sektorer mener, at der er brug for en solid bæredygtighedsfokuseret strategi for at slå konkurrenterne. En bæredygtig forretningsmodel vil altså sige at tage hensyn til det økologiske, sociale og økonomiske miljø, påvirke det og samtidig organisere virksomhedens operative aktiviteter. (Kilde: IMD, 2016)

Præcis som med en samlet strategi er der ikke noget korrekt svar på bæredygtighed. Den bedste løsning afhænger af den enkelte virksomheds ambitioner og interesser.

Den skandinaviske forretningsmodel: ASKOs best practises

ASKO har været på markedet i mere end 150 år. Virksomheden har fremmet sine kerneværdier og leveret funktionelle produkter af høj kvalitet til sine kunder. Virksomheden mener, at kvalitet altid bør gå hånd i hånd med et fokus på bæredygtighed. 

Knut-Andreas deler ASKOs 3 vigtigste bæredygtighedsmål: “For det først vil vi være en klimaneutral og bæredygtig virksomhed. For det andet har vi det mål, at vores lastbiler skal køre på 100 procent vedvarende energi og brændstof inden 2025. Sidst, men ikke mindst, vil vi reducere vores energiforbrug med 20 procent, hovedsageligt på vores lagre”.

ASKO er kendt for at være den førende virksomhed i den grønne revolution med en lang række bæredygtige initiativer på tapetet. De ambitiøse mål kommer med tålmodighed og en handlingsplan. ASKO investerer heftigt i solcellepaneler og landbaserede vindmøller. De tester flere alternativer og lærer af erfaringerne. ASKO ved udmærket, hvilke muligheder og hvilket ansvar virksomheden har som en stor organisation. For nogle år siden lancerede ASKO derfor et miljøinitiativ til medarbejderne, som de kunne drage nytte af privat. De oprettede en klimafond, hvor medarbejderne kan søge om økonomisk støtte til bæredygtige tiltag derhjemme eller om støtte til klimapositiv transport til og fra arbejde.  Medarbejderne kan søge om delvis sponsorering af en elcykel eller elbil og isoleringsarbejde eller solcellepaneler i boligen.  De seneste år har det været et initiativ, som mange medarbejdere har søgt, og som har givet fremragende resultater.

På rette spor med SSI SCHÄFER

SSI SCHÄFER er en af verdens førende totalleverandører og producenter af systemer og løsninger til lager og intern logistik. Mere end 10.500 medarbejdere på seks kontinenter designer, udvikler og producerer i dag koncepter og løsninger, som alle er modulære og passer optimalt sammen på kryds og tværs. Dermed kan SSI SCHÄFER tilbyde kunderne specialdesignede løsninger, som til enhver tid fleksibelt kan tilpasses efter markedets krav, og som kan vokse sammen med deres virksomhed og deres behov. Intern logistik fungerer som et grundlag for virksomheder i en række sektorer, og for disse virksomheder starter miljøengagementet dér.

Intern logistik fungerer på en lang række områder og kan sikre bæredygtighed på mange måder.  SSI SCHÄFER tilbyder derfor et stort udvalg af økonomiske og ressourcebesparende løsninger, baseret på nyskabende teknologi. Et eksempel er plastkasser, der er fremstillet af recyclede materialer, energieffektivt udstyr, som højlagerkranen SSI Exyz, og software, der administrerer og styrer alle integrerede processer inden for intern logistik med lavest mulige energiforbrug. Højlagerkranerne har et ekstremt kompakt design. Sammen med et optimeret styresystem reducerer dette pladskravene betydeligt: Sammenlignet med konventionelle højlagre kan man spare op til 5 % installationsplads. Det er mange kubikmeter, som ikke skal bygges, varmes op eller klimareguleres. Ud over pladsbesparelserne er kontrolpanelerne også karakteriseret ved høj energieffektivitet, da modvægtene i kranmasten reducerer energikravet i hejset væsentligt sammenlignet med andre energigenvindingsformer, da den nødvendige energitilførsel falder. SSI SCHÄFER ved, hvor vigtigt det er at gennemtænke enhver mulighed for at spare, bevare og optimere – med hensyn til automatisering, omkostninger og bæredygtighed.

“Vi ønsker at handle ansvarligt over for miljøet. Vores mål for fremtiden er, at vi ikke skal bruge flere naturressourcer end det naturlige kredsløb er i stand til at levere,” siger Johannes Zimmermann, direktør for byggeledelse i SSI SCHÄFER.

Ved at optræde ansvarligt vil vi aldrig miste fokus, og vi fortsætter med at arbejde for bedre og grønnere løsninger. I 2020 tilsluttede SSI SCHÄFER sig, som den eneste i materialehåndteringsbranchen, ”50 Sustainability and Climate Leaders”-initiativet for at gøre sin indflydelse gældende i arbejdet med at finde bæredygtige, økonomiske og fremtidssikre løsninger på komplekse materialeflow. Initiativet er rettet mod de internationale virksomheder, som er villige til at kæmpe mod klimaændringer og opfylde FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det perfekte match! Hvordan startede samarbejdet?

“Det er vigtigt for os at leverandører følger alle forordninger. Vi er nødt til at vide, at de har de samme bæredygtighedsmål. Først spørger vi dem, om de har et bæredygtighedsfokuseret program. Hvis svaret er ja, kan vi snakke nærmere sammen”, siger Knut-Andreas. 

Denne holdning er ikke usædvanlig for nordiske virksomheder, og den bliver mere og mere almindelig i forskellige sektorer. Det giver virksomheder forskellige muligheder for at bidrage til langsigtede, fremtidssikre og bæredygtige værdier. Det var SSI SCHÄFERs satsning på en grønnere virksomhed, som talte stærkt til fordel for at vælge dem som totalleverandør. ASKO, med ambitiøse bæredygtighedsmål og stærk fokus på klimaneutralitet, og SSI SCHÄFER var det perfekte match.

Et grundlag for enhver forretningsmodel: Et nyt regionalt logistikcenter til ASKO.

Som totalleverandør er SSI SCHÄFER ansvarlig for at udvikle logistikkonceptet, projekteringsplanlægningen og opførelsen af den nøglefærdige installation til ASKO. Det samlede projekt omfatter en komplet infrastruktur med styring af materialeflow, visualisering og et lagerstyringssystem.

Det højt automatiserede logistikcenter ligger i Sande, ca. 60 km syd for Oslo, og er delt i to forskellige temperaturzoner: ambient- og dybfrostområde med 28.700 pallelokationer samt særdeles effektive crossdocking- og konsolideringsområder. 

Dybfrostområdet omfatter et højlager (HBW) med to krangange og SSI Exyz-højlagerkraner. HBW i dybfrostområdet er specialudviklet til dobbeltdyb lagring ved -28 °C på 3.696 lagerlokationer. Med fokus på bæredygtighed, ny teknologiudvikling og øgede kundekrav besluttede SSI SCHÄFER sig for at udskifte de oprindeligt valgte SSI Miniload-kraner med 84 SSI Flexi-shuttler i dybfrostområdet, da de var mere velegnede til opgaven. Efter manuel depalletering tager SSI Flexi-shuttler over for lagring og hentning af kasser fra reolerne.

Tørvareområdet omfatter et højlager med otte SSI Exyz-højlagerkaner og et SSI Navette-system med 90.000 lagringspladser og 64 multi-level-shuttler til små lastbærere og 80 hejs, hvilket sikrer at processerne er så effektive som muligt. Depalleteringen, der er nødvendig for at indlagre varerne i det meget dynamiske shuttlelager, vil være fuldautomatiseret og blive udført af to robotter.  Udformningen af shuttlelagret – både i dybfrost- og tørvareområdet – er baseret på 3D-MATRIX Solution®, som muliggør lagring, buffering og sekvensering i ét system. Det gør, at kasser, som tidligere blev placeret på et midlertidigt lager, tilføres palleteringsrobotterne i en nøjagtig sekvens.

De mange forskellige funktionsområder i logistikcentret er knyttet til hinanden og til transportbufferen på 6 niveauer af lang række palle- og kasse-conveyorsystemer . Materialeflowet mellem områderne og lager- og ordrestyringen koordineres af WAMAS®, logistiksoftwaren fra SSI SCHÄFER. Takket være WAMAS® kan kapacitetsudnyttelsen spores og optimeres når som helst.

Alt vellykket samarbejde kræver aktiv lytning, kompromisser og fleksibilitet, særligt med den usikkerhed, virksomheder stod over for i 2020. Når en virksomhed har solide værdier, som ASKO med virksomhedens ambitiøse bæredygtighedsmål, bør en samarbejdspartner altid arbejde på at levere den mest effektive løsning. Et godt eksempel her er overgangen fra SSI Miniload-kraner til SSI Flexi-shuttle. Under det aktuelle projekt kom der ny teknologi på markedet – SSI Flexi-shuttle.  Den innovative energiforsyning til shuttlen bruger superkondensatorer for at sikre højst mulig energieffektivitet. Man forventede, at det ville fungere bedre til ASKOs behov og være en meget bæredygtig løsning til dybfrostzonen. Det blev derfor hurtigt tilbudt til kunden og accepteret i projektomfanget. 

Projektet forventes at være fuldført i 2021.

De seneste begivenheder har lært erhvervslivet, at fleksibilitet er en af de mest efterspurgte kompetencer, som bør indgå i ethvert overlevelseskit. At have et fleksibelt tilbud, fleksible vilkår og fleksible operationer i næsten hvert eneste aspekt i din drift er ganske enkelt en ny normal og ikke længere noget, man skal lægge sig ekstra i selen for. Ved at indse det har SSI SCHÄFER tilstræbt at holde en høj fleksibilitet i sit arbejde. Fremtidige systemudvidelser er derfor allerede inkluderet i den oprindelige løsning, således at systemet nemt kan tilpasse sig markedskrav med det samme. Det virkede glimrende i det aktuelle projekt med ASKO. 

Bæredygtighed er et varmt emne i alle bestyrelseslokaler. Det er ikke et spørgsmål om at satse eller ikke satse på det, men snarere et spørgsmål om, hvad der vil fungere bedre for en virksomhed hvad angår ROI og fremtidssikre produkter og løsninger. Det handler om at indgå langsigtede, kompromisløse samarbejder, hvor det tæller mest. Det er ASKOs valg af SSI SCHÄFER som totalleverandør på grund af virksomhedens fokus på recyclebare materialer, grøn teknologi og ergonomisk udførelse et eksempel på.