Ikke blot én nøgle til succes

Måske er det vigtigt at kaste et blik på det konkurrenceprægede marked, som HARIBO med stor succes har været en del af siden 1922, nemlig fødevarebranchen, og mere specifikt slikindustrien. Profitten lokker, men konkurrencen er blevet international og bevæger sig med hastig vækst, og prisen på råvarer er stigende. Som et resultat deraf er succes ikke kun et spørgsmål om innovative produkter, men også om fleksible processer og omkostningseffektivitet, og i den interne logistik ligger der et enormt potentiale.