Maintenance 4.0 for Intralogistics

Med konceptet "Maintenance 4.0 for Intralogistics" implementerer SSI SCHÄFER som systemintegrator og Schaeffler som systemleverandør sammen en integreret løsningspakke til tilstandsovervågning af driftsrelevante drevsystemer og til semiautomatiseret vedligehold af lagerlogistikken. Rent praktisk foregår tilstandsovervågningen på kranerne for køre- og løftemotorernes drev og gearkasse ved hjælp af i alt 58 SmartChecks fra Schaeffler. SmartCheck-udstyrets og andre lagersystemers alarmstatus vises i logistikcockpittet WAMAS® Lighthouse. Desuden overtager centralt styrede smøresystemer på kædetransportører og rullebaner – kaldet Concept8 – med specialudviklede smøredrev den konstante og meget præcise eftersmøring i den løbende drift.