Megatrend globalisering: Stigende indflydelse på samfundet

Fremadskridende globalisering er kendetegnet med konstant videregående integration og internationalisering af markedet og stigende konsekvenser i samfundet.

Udviklinger:

  • Stigende eksport og større deltagelse fra NIC-landenes (newly industrialized countries) side i verdenshandlen og den økonomiske vækst. En ny middelklasse udvikler sig i vækstlandene (BRIK, Next Eleven) og i Mellem- og Østeuropa.

  • Den etablerede mellemstore ”pukkel“ i industrilandende skrumper. Sociale systemer kommer under pres og der er flere og flere millionærer med voksende formue.

  • Alt, hvad der kan automatiseres, underkastes en kontrol for gennemførlighed og rentabilitet. Maskiner overtager i stigende grad handlinger, som mennesker finder stupide eller kedelige. Det menneskelige ansvar forskyder sig. Arbejdet bliver lettere, værdierne forskubber sig fra materielle til immaterielle.

  • Den tiltagende globalisering resulterer i øget regionalisering. Regionale produkter bliver til vigtige værdiskabelsesfaktorer.

  • Grænserne mellem forskellige kulturer udviskes mere og mere.

  • Nationale, europæiske og multilaterale love og reguleringer bliver stadig mere tætmaskede og et tvingende krav i den globale konkurrence.