Megatrend New Work: Den kreative klasse

Overgangen fra det industrielle samfund til vidensamfundet, som baserer på skabelse af immaterielle værdier, fører til ændringer i virksomhedsstrukturer og arbejdsgivernes adfærd. Arbejdskraften inden for områder som service, information og kreativitet bliver til en vigtig faktor for den globale økonomi. Processer, erfaringer og idéer får stadig større betydning. Grænserne mellem privatliv og arbejdsliv udviskes mere og mere. Også fastansatte medarbejdere stræber efter uafhængighed ved udførelse af deres opgaver.


Udviklinger:

  • Videnarbejdere, iværksættere og morgendagens rige udgør den kreative klasse. De nyder gerne og godt, glæder sig over den ”nye luksus“ og deres familie er verdensborgere, som samtidig føler sig forpligtet over for deres region.

  • Den kreative klasse påskønner toppræstationer, kunsthåndværk, nye teknologier, transparens, bæredygtighed, venskab, selvoptimering og livskvalitet. De definerer arbejdet på en ny måde ved, at de kræver fleksible arbejdstider, mere selvbestemmelse og selvudvikling. Erhvervsbiografier bliver til multigrafier, hvor der tilstræbes evigt liv.

  • Mobilt, steduafhængigt arbejde, hvor man opnår de bedste udviklingsmuligheder af ens egen kreativitet, samt en god balance mellem arbejde og fritid forventes. Kun de virksomheder, som anses for attraktive arbejdspladser med fleksible arbejdstider, mulighed for sabbatår, faste principper om arbejde og fritid og meningsfyldt arbejde kan tiltrække og fasthold topkandidater.