it_material_flow

Megatrends

Hvilke megatrends kendetegner nutiden? Hvilke teknologiske konsekvenser har de? Trendforskere giver forskellige svar på dette. Vi har sammensat en række prognoser fra førende trendeksperter.

MEGATRENDS – ET KIG PÅ VERDEN AF I MORGEN

Hvilke megatrends kendetegner nutiden?

Verden er mere og mere organiseret i netværk. Om det er online eller offline, alle har mange forbindelser til andre – ofte kun løse, men næsten altid digitale. Intelligente enheder, der er forbundet med hinanden via internettet og kommunikerer med hinanden bliver mere og mere almindeligt, og alle livsområder, uanset om det er på arbejdet eller privat, er forbundet med hinanden og ”smart”.

Teknologier:

 • Digitalisering – alt, hvad der kan digitaliseres, bliver digitaliseret

 • Tingenes internet (Internet of Things) – kommunikationen mellem apparater er stigende

 • Big Data – ny viden og forretningsmodeller gennem intelligent analyse

 • E-handel og mobilhandel – stigende ønske om straksleveringer

 • SoLoMo (Social, lokal, mobil) – konvergens samarbejdende, stedbaserede og mobile teknologier

 • Lead Management – bliver et must for enhver virksomhed

 • Pop-Up Money – flere og flere ”parallelle valutaer“ opstår (f.eks. Bitcoin)

Et udvalg af aktuelle udviklinger:

 • Markedssektorer og hele markeder konvergerer og nye økosystemer opstår. Virksomheder udvikler sig til åbne værdiskabelsesnetværk.

 • Gennem den tiltagende individualisering og singlekultur søger mennesker kontakt og forbindelser til andre gennem såkaldte midlertidige communities, som finder sammen om et bestemt emne. Community-tænkning og en ”klubmentalitet“ får stadig større betydning.

 • Forbindelse og digitalisering hører uadskilleligt sammen. Gennem den stigende digitalisering opstår altid nye snitflader, overflader og handlingskoncepter. Arbejde, kommunikation og det at leve sammen acceleres hele tiden.

 • Forbindelsen mellem smarte wearables med konsumvarer og prognosesoftware gør det nemmere for virksomhederne, at fastsætte individuelle behov og tilbyde produkter og servicer målrettet. Dette har indflydelse på forskellige brancher og forsyningskæder.

 • Analoge værdiskabelsesprocesser, erfaringer, produkter og servicer bliver i stigende grad digitaliseret. Nye forretningsmodeller boomer. Næsten dagligt starter der nye sociale medier på markedet. E-handel vinder stadig flere markedsandele.

 • Venskaber, rådgivning og salg finder oftere og oftere sted online. Onlinenetværk og communities baseret på specielle emner bliver stadigt mere vigtige for kundekontakten.

Fremadskridende globalisering er kendetegnet med konstant videregående integration og internationalisering af markedet og stigende konsekvenser i samfundet.

Udviklinger:

 • Stigende eksport og større deltagelse fra NIC-landenes (newly industrialized countries) side i verdenshandlen og den økonomiske vækst. En ny middelklasse udvikler sig i vækstlandene (BRIK, Next Eleven) og i Mellem- og Østeuropa.

 • Den etablerede mellemstore ”pukkel“ i industrilandende skrumper. Sociale systemer kommer under pres og der er flere og flere millionærer med voksende formue.

 • Alt, hvad der kan automatiseres, underkastes en kontrol for gennemførlighed og rentabilitet. Maskiner overtager i stigende grad handlinger, som mennesker finder stupide eller kedelige. Det menneskelige ansvar forskyder sig. Arbejdet bliver lettere, værdierne forskubber sig fra materielle til immaterielle.

 • Den tiltagende globalisering resulterer i øget regionalisering. Regionale produkter bliver til vigtige værdiskabelsesfaktorer.

 • Grænserne mellem forskellige kulturer udviskes mere og mere.

 • Nationale, europæiske og multilaterale love og reguleringer bliver stadig mere tætmaskede og et tvingende krav i den globale konkurrence.

 

Udover transport af mennesker, varer og informationer omfatter mobilitet også den voksende mentale fleksibilitet som f.eks. ved karrierevalg, ved skift mellem forskellige livsfaser og ved livslang læring. For mange fremtidige erhvervsområder er livslang læring med rumlig og kognitiv fleksibilitet et grundlæggende krav i konkurrencen med maskiner og godt betalte job.

Udviklinger:

 • Konkurrenceevnen mellem virksomheder og medarbejdere i en globaliseret verden beror i høj grad på mobilitet. Globaliserede virksomhedsstrukturer bliver stadigt mere flydende og sværmagtige.

 • Mennesker forventer mobilitet døgnet rundt. Derfor kører undergrundsbanen i de store byer for eksempel 24 timer i døgnet. Mobilitetsrelaterede nyheder og forretningsmodeller som delebiler bliver stadigt mere populære. Man forventer, at antallet af brugere af delebiler i Europa vil stige fra 0,7 millioner i 2011 til 15 millioner i 2020.

 • Større mobilitet fører også til miljøbelastninger og kræver udvikling af nye, bæredygtige motorteknologier.

 • Kravet om et hjem, stabilitet, ro og ægte nærhed er en modtrend mod mobilitet. Da koordinering og kommunikation vil intensiveres kraftigt, fordi flere og flere medarbejdere arbejder sammen på projekter fra forskellige steder, vil opmærksomhed blive en stabiliserende kraft.

Overgangen fra det industrielle samfund til vidensamfundet, som baserer på skabelse af immaterielle værdier, fører til ændringer i virksomhedsstrukturer og arbejdsgivernes adfærd. Arbejdskraften inden for områder som service, information og kreativitet bliver til en vigtig faktor for den globale økonomi. Processer, erfaringer og idéer får stadig større betydning. Grænserne mellem privatliv og arbejdsliv udviskes mere og mere. Også fastansatte medarbejdere stræber efter uafhængighed ved udførelse af deres opgaver.


Udviklinger:

 • Videnarbejdere, iværksættere og morgendagens rige udgør den kreative klasse. De nyder gerne og godt, glæder sig over den ”nye luksus“ og deres familie er verdensborgere, som samtidig føler sig forpligtet over for deres region.

 • Den kreative klasse påskønner toppræstationer, kunsthåndværk, nye teknologier, transparens, bæredygtighed, venskab, selvoptimering og livskvalitet. De definerer arbejdet på en ny måde ved, at de kræver fleksible arbejdstider, mere selvbestemmelse og selvudvikling. Erhvervsbiografier bliver til multigrafier, hvor der tilstræbes evigt liv.

 • Mobilt, steduafhængigt arbejde, hvor man opnår de bedste udviklingsmuligheder af ens egen kreativitet, samt en god balance mellem arbejde og fritid forventes. Kun de virksomheder, som anses for attraktive arbejdspladser med fleksible arbejdstider, mulighed for sabbatår, faste principper om arbejde og fritid og meningsfyldt arbejde kan tiltrække og fasthold topkandidater.

Neo-økologi er mere end bare naturbeskyttelse eller modstand mod storindustri. Bæredygtighed og effektivitet karakteriserer alle områder og forbinder økonomi, økologi og socialt ansvar. Flere og flere forbrugere foretrækker ”gode“ mærker og virksomheder, som har mere end et produkt at tilbyde, og som lover at give et bidrag til deres kunders og medarbejderes liv og samfundet som helhed.

Udviklinger:

 • For succesfulde virksomheder er miljøbeskyttelse, gode arbejdsbetingelser og lige muligheder for at stige i graderne en selvfølgelighed for alle, og de ser sig selv som en ”god virksomhed“, som tager aktivt ansvar for samfundet.

 • Kunderne vurderer i stigende grad etiske og økologiske aspekter for produkter og mærker, når de køber varer.

 • Kultiveret forbrug, som det allerede kan ses i dag ved kaffe, te og mad, erstatter de klassiske statusluksusvarer.

 • Virksomheder lægger vægt på bæredygtig produktion allerede under produktudviklingen. Bæredygtighed som kundefordel bliver mere og mere synlig i virksomhedernes markedsføring.

 

I mere end 100 år har samfundet været karakteriseret af stræben efter autonomi og selvbestemmelse og forfald af klassiske hierarkiske modeller. Mennesker former og viser deres identitet og personlighed gennem deres køb og efter søgningen efter nye forbindelser. Vigtige beslutninger i livet udskydes for at holde så mange muligheder åbne i så lang tid som muligt.

Teknologier:

 • Fabbing – individuel fremstilling af produkter ved hjælp af 3D-printere

 • Rapid Manufacturing – brug af professionelle 3D-printere til individualiserede produkter

Udviklinger:

 • Traditionelle livsmønstre ændrer sig som et resultat af det stigende behov for et ”ægte liv“ sammen med behovet for at realisere sig selv. Skift af arbejdsplads, bopælsskift, udskiftning af partneren – biografierne består nu mere og mere af afslutninger og nye starter.

 • Mennesker bruger internettet som platform til at vise sig selv frem og til at offentliggøre personligt indhold. Der opstår flere gør det selv-hjemmesider, som understreger ønsket om individuelt design i den daglige anvendelse.

 • Frit valgte relationer som venner og emnebaserede communities erstatter den traditionelle familie.

 • Det kommercielle potentiale ligger i udviklingen af personaliserede produkter og servicer baseret på modulopbyggede koncepter.

Hvordan kan vi hjælpe?