Navn og adresse på den ansvarlige for behandlingen af personoplysninger

Inden for rammerne af persondataforordningen og anden databeskyttelseslovgivning gældende i EU-medlemsstaterne samt andre persondatabestemmelser er den ansvarlige instans:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com