Man and woman are discussing in an office with people sitting on a desk

Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK SSI SCHÄFER TYSKLAND

Tak for din interesse i vores virksomhed, vores produkter og tjenester. Beskyttelsen af dine personoplysninger er et vigtigt anliggende for os, og vi ønsker, at du skal føle dig sikker, når du besøger vores hjemmeside, også i forhold til beskyttelsen af dine personoplysninger. Vi overholder selvfølgelig bestemmelserne i den generelle persondataforordning (GDPR).

Vi vil gerne informere dig om hvornår vi samler oplysninger om dig, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Vi har indført tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at reglerne om personoplysninger bliver overholdt, både af os selv og af de eksterne serviceudbydere, som arbejder for os.

Personoplysninger dækker over oplysninger om din identitet, herunder dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse. Disse oplysninger behandles altid i overensstemmelse med kravene i den generelle databeskyttelsesforordning og med andre regler i henhold til den lov om databeskyttelse, som gælder for vores virksomhed.

I princippet er det ikke et krav, at du offentliggør dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside. Der er dog nogle tilfælde, hvor vi bliver nødt til at behandle dine personoplysninger, for at vi kan levere de tjenester, du har brug for.

Det samme gælder, hvis vi for eksempel skal sende dig informationsmateriale eller varer, som du har bestilt, eller hvis vi skal svare på specifikke spørgsmål fra dig. I tilfælde hvor dette er nødvendigt, vil vi gøre dig opmærksom på dette. 

Hvis der ikke er noget juridisk basis for behandling af disse personoplysninger, anmoder vi om dit samtykke til at behandle dem.

Endvidere gemmer og behandler vi udelukkende oplysninger, som du frivilligt har givet os og, hvor det er relevant, oplysninger, som vi automatisk har indsamlet, når du har besøgt vores hjemmeside (f.eks. din IP-adresse, navnet på de besøgte sider, den browser og det styresystem du brugte, dato og tidspunkt for besøget, hvilke søgemaskiner du brugte samt navnene på eventuelt downloadede filer).

Hvis du bruger vores tjenester, indsamler vi normalt kun de oplysninger, vi har brug for, for at give dig disse tjenester. Hvis vi beder dig om andre oplysninger, er disse oplysninger valgfri. Personoplysninger behandles kun for at kunne levere de ønskede tjenester og for at beskytte vores egne juridiske interesser.

Følgende kategorier af personoplysninger kan blive indsamlet, når du besøger vores website eller gennem andre processer, som beskrevet i denne persondatapolitik:

 • Stamoplysninger (navn, adresser etc.,)

 • Andre personoplysninger som du har stillet til rådighed (personlige interesser etc.)

 • Ordreoplysninger (kundenummer, kontraktnummer etc.)

 • Indholdsoplysninger (tekst, fotos, videoer, etc.)

 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnumre etc.)

 • Metadata (IP-adresser, information om din enhed etc.)

 • Brugerdata (besøgte sider, tid etc.)

 • Påvirkede personer er brugere/interessenter af vores tilbud.

Inden for rammerne af persondataforordningen og anden databeskyttelseslovgivning gældende i EU-medlemsstaterne samt andre persondatabestemmelser er den ansvarlige instans:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Kontaktinformationerne på vores databeskyttelsesrådgiver er:

Email: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

 

Vores databeskyttelsesrådgiver står til enhver tid til rådighed til at besvare alle henvendelser, du måtte have omkring databeskyttelse.

Vi bruger dine personoplysninger til at besvare dine spørgsmål, behandle dine ordrer, eller give dig adgang til bestemte oplysninger eller tjenester. Når det drejer sig om at vedligeholde forholdet til vores kunder, kan det også være nødvendigt for os, eller en serviceudbyder, som arbejder for os, at anvende personoplysningerne til at give dig oplysninger om produkttilbud eller foretage onlineundersøgelser for bedre at kunne imødekomme vores kunders spørgsmål og krav. Retsgrundlaget for denne form for behandling er artikel 6, paragraf 1b, f) i persondataforordningen.

Vi respekterer naturligvis dit ønske, hvis du ikke ønsker at give os dine personoplysninger til at understøtte kundeforhold (særligt til direkte markedsføring eller markedsundersøgelse). Vi vil ikke sælge eller på anden vis distribuere dine personlige oplysninger til tredjepart.

Vi indsamler, behandler og bruger udelukkende de personoplysninger, du giver os med til de formål, der er meddelt dig. Vi videresender ikke dine personlige oplysninger til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke til at gøre det.

Indsamling af personoplysninger og overførsel til statslige institutioner eller myndigheder, der er berettiget til at modtage sådanne oplysninger, finder kun sted i det omfang det kræves i henhold til lov og/eller hvis vi er forpligtet til at gøre det som et resultat af en domstolsafgørelse. Vores medarbejdere og de tjenesteudbyderne, som er ansat af os, er forpligtet til at overholde tavshedspligten for os og overholde bestemmelserne i persondataforordningen.

Hvis du har givet dit samtykke til, at dine personoplysninger bliver behandlet til et bestemt formål, er behandlingen afsluttet på grundlag af artikel 6, stk. 1 i persondataforordningen. Hvis en sådan behandling er nødvendig for at opfylde eller igangsætte en kontrakt med dig, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1 b i persondataforordningen. I nogle tilfælde, f.eks. for at opfylde skatteforpligtelser kan vi være underlagt en juridisk forpligtelse til at behandle personoplysninger. De juridiske grunde i sådanne tilfælde fremgår af artikel 6, stk. 1 c i persondataforordningen. I sjældne tilfælde kan data også behandles for at beskytte afgørende interesser hos dig eller en anden person. I dette usædvanlige tilfælde er behandlingen baseret på artikel 6. stk. 1 d i persondataforordningen. Endelig kan behandlingen også være baseret på artikel 6, stk. 1 f i persondataforordningen. Dette er tilfældet, hvis behandling er med det formål at beskytte en berettiget interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, så længe disse interesser ikke underkendes af dine interesser, borgerlige rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. En sådan juridisk interesse kan antages, hvis du er kunde hos os. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1 f i persondataforordningen er vores legitime interesse udførelsen af ​​vores daglige forretning.

Ved brug af vores hjemmesider gemmes følgende data af organisatoriske og tekniske grunde: Navnet på de sider du har besøgt, den browser du brugte, dit styresystem, dato og tidspunkt for besøget, anvendte søgemaskiner, navne på eventuelt downloadede filer og din IP-adresse.

De indsamlede oplysninger er krævet for at give dig gyldigt indhold på vores hjemmeside. Desuden analyseres disse tekniske data anonymt og udelukkende til statistiske formål for løbende at optimere vores hjemmeside og gøre det muligt for os at forbedre designet af ​​vores hjemmeside og at give de retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger til strafferetlig forfølgelse i tilfælde af cyberangreb. Disse oplysninger opbevares i sikre systemer adskilt fra andre personlige oplysninger. Individuelle personer bliver ikke identificeret. Behandlingen udføres på baggrund af vores legitime interesser i effektivt og sikkert at tilbyde vores website i henhold til artikel 6, paragraf 1 f, artikel 28 i persondataforordningen.

På grund af lovbestemte forpligtelser indeholder vores hjemmeside oplysninger, som gør det muligt for dig hurtigt at tage elektronisk kontakt og kommunikere direkte med os. Disse oplysninger indeholder en e-mailadresse og, om nødvendigt, en kontaktformular. Behandlingen af brugerens data udføres i henhold til artikel 1 b i persondataforordningen.

Hvis du kontakter os via e-mail eller en kontaktformular, gemmes de personlige oplysninger, du giver os, automatisk. Disse oplysninger, som du frivilligt har meddelt os, bruges til at behandle din anmodning eller foretage relevant kontakt. Ingen oplysninger vil blive videresendt til tredjepart.

Vi behandler kun de pågældende personers personoplysninger, i henhold til artikel 17 og 18 i persondataforordningen, så længe det er nødvendigt for at opnå det underliggende formål eller så længe, det var hensigten i lovmæssige forpligtelser for vores organisation. I overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser vil personoplysninger blive slettet, hvis de ikke længere er nødvendige eller ved udløbet af den lovbestemte frist, medmindre vi er bundet af loven til at bevare disse data for eksempel grundet handels- eller skattereguleringer fra AO eller HGB (German Commercial Code). I disse tilfælde bliver oplysningerne indskrænkede.

Som ansvarlig organisation engagerer vi os ikke i automatiseret beslutningstagning eller profilering.

Personoplysninger slettes efter udløbet af den lovbestemte opbevaringsperiode, så længe de ikke længere er nødvendige med henblik på kontraktens opfyldelse eller igangsættelse.

Fremskaffelsen af ​​personoplysninger er til en vis grad fastsat ved lov eller ved kontrakt. Af denne grund må du muligvis meddele os personoplysninger til efterfølgende behandling, for at vi f.eks. kan indgå en kontrakt med dig. For eksempel er du, når du indgår en kontrakt, forpligtet til at meddele os personoplysninger. Manglende oplysninger ville betyde, at det ikke ville være muligt at indgå kontrakten.

Før du giver os dine personlige oplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige, som vil forklare, om information om ​​personoplysninger i dit særlige tilfælde er fastsat ved lov eller kontrakt, og hvad konsekvenserne ville være, hvis disse data ikke blev meddelt til os.

Som en organisation, der er ansvarlig for behandlingen af ​​personoplysninger, har vi taget tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data mod tab, sletning, manipulation og uautoriseret adgang i henhold til artikel 32 i persondataforordningen. Dette inkluderer især tiltag som sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data. Derudover har vi opsat processer, som garanterer beskyttelsen af data, sletningen af personoplysninger og øjeblikkelig reaktion til beskadigelsen af sådanne oplysninger. Derudover sikrer vi beskyttelsen af personoplysninger allerede gennem udviklingen og udvælgelsen af hardware og software i henhold til principperne i artikel 25 i persondataforordningen. Alle vores medarbejdere og alle personer, der er involveret i databehandling, er forpligtet til at overholde den generelle persondataforordning og andre love om databeskyttelse og behandle alle personoplysninger fortroligt.

Når personoplysninger indsamles og behandles, krypteres oplysningerne inden de overføres, for at undgå at tredjepart kan misbruge oplysningerne. Vores sikkerhedsforanstaltninger gennemgås løbende i takt med den teknologiske udvikling.

Ikke desto mindre er sikkerheden ved internetbaseret dataoverførsel sårbar, således at absolut beskyttelse ikke kan være garanteret.

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, hvor dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også ændre vores databeskyttelsesoplysninger i overensstemmelse hermed. Derfor henvises til den nuværende version af vores persondatapolitik.

Hvis du bruger eksterne links, der er tilgængelige på nogen af ​​vores hjemmesider, omfatter denne persondatapolitik ikke disse links. Ved at levere links sikrer vi, at der på tidspunktet for oprettelsen af ​​linket ikke var nogen åbenbar overtrædelse af gældende lovgivning på den linkede hjemmeside. Vi har dog ingen indflydelse på andre tjenesteudbyderes overholdelse af databeskyttelses- og sikkerhedsforskrifter. Derfor henvises til de andre tjenesteudbyderes hjemmesider og deres egne persondatapolitiker.

Hvis du besøger en af vores hjemmesider, kan vi gemme oplysninger på din computer i form af en cookie. Cookies er små tekstfiler sendt af en webserver til din browser og gemt på din computers harddisk.

Bortset fra din internetprotokol-adresse (IP-adresse) gemmer cookies ikke nogen andre af brugerens personoplysninger. Disse oplysninger bruges til automatisk at genkende dig, hvis du igen besøger vores hjemmeside og for at optimere din navigation på hjemmesiden. For eksempel giver cookies os mulighed for at ændre et websted i overensstemmelse med dine interesser eller for at gemme dit kodeord, så du ikke behøver at indtaste det, hver gang du besøger hjemmesiden.

Naturligvis kan du også besøge vores hjemmesider uden cookies. Hvis du ikke vil have, at vi kan genkende din computer, kan du afslå lagringen af ​​cookies på harddisken ved at vælge "Accepter ikke cookies" i dine browserindstillinger. Du kan også slette cookies allerede på din computer via din browser. For at finde ud af, hvordan du gør dette, henvises til din browserudbyders supportoplysninger. Hvis du ikke accepterer cookies, kan det medføre begrænsning af vores servicefunktioner.

TYPE OF COOKIE    
persistent cookie  
persistent cookie

COOKIE NAME
nQ_cookieId
nQ_visitId

DOMAIN
client domain
client domain

PURPOSE AND DATA THAT IS STORED
Identify user
Identify user session

EXPIRES
 1 year
 1 year

Personer under 16 år må ikke videregive nogen personoplysninger til os uden aftale med en forælder eller værge. Vi anmoder ikke om personlige oplysninger fra børn og unge, og vi indsamler heller ikke sådanne data eller videresender dem til tredjepart.

Dine oplysninger, der er indtastet under nyhedsbrevregistreringen, forbliver gemt, indtil du afmelder dig fra vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid afmelde dig via linket i nyhedsbrevet eller ved at sende os en besked. Ved at afmelde dig protesterer du mod brugen af din e-mailadresse. Din e-mailadresse, dit efternavn og andre data, der sendes i forbindelse med nyhedsbrevregistreringen, vil øjeblikkeligt blive slettet.

Behandlingen udføres på grundlag af den respektive modtagers samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 a), artikel 7 i persondataforordningen i kombination med § 7, stk. 2 nr. 3 UWG eller § 7 stk. 3 UWG. Bevis for brugerens registrering til vores nyhedsbrev er baseret på vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 brev f) i persondataforordningen, da dette giver os mulighed for at fremlægge bevis for samtykke. Den e-mailadresse, som brugeren nødvendigvis oplyser, bliver gemt til dette formål, indtil brugeren trækker sit samtykke til at modtage nyhedsbrevet. Til dette anvender vi softwaren Evalanche fra firmaet SC-Networks GmbH, Enzianstr. 2, 82319 Starnberg. Til dette formål har vi lavet en ordrebehandlingskontrakt med SC-Networks i overensstemmelse med art. 28 i persondataforordningen. 

Alle som registrerer sig på vores webshop får adgang til deres opbevarede oplysninger (kundekonto) med et password. Her kan du tilgå oplysninger som igangværende og nyligt sendte ordrer og opdatere adresseinformationer, bankoplysninger og nyhedsbrevstilmeldinger. Som bruger med et password og adgang til en kundekonto forpligter du dig til at behandle dine personlige adgangsoplysninger fortroligt og ikke give dem videre til uautoriserede tredjeparter. Vi hæfter ikke for eventuelt misbrug af passwords, medmindre vi er ansvarlige for misbruget. 

Med funktionen ”forbliv logget på” vil vi gerne gøre dit besøg på vores sider så brugervenligt som muligt. Denne funktion gør det muligt for dig at bruge vores services, uden at du skal logge ind hver gang. Af sikkerhedsmæssige årsager vil du dog blive bedt om adgangskode, hvis du for eksempel ønsker at ændre dine personlige oplysninger eller du vil foretage en bestilling. Vi anbefaler, at du ikke bruger denne funktion, hvis den computer du bruger anvendes af flere brugere. Vi gør opmærksom på, at funktionen ”forbliv logget på” ikke er tilgængelig, hvis du anvender en indstilling som sletter cookies efter hver session.

Du kan sende os dine oplysninger via kontaktformular, hvis en sådan er tilgængelig online. Dette gøres ved hjælp af en state-of-the-art krypteringsproces. Hvis du sender os dine ansøgningsoplysninger via e-mail, skal du være opmærksom på, at e-mails ikke sendes i krypteret form, og at du som ansøger selv skal sikre dig, at de krypteres. Af denne grund kan vi ikke acceptere noget ansvar for overførslen af ​​dine oplysninger på denne måde og anbefaler derfor, at du sender oplysningerne med post, da det udover at sende dokumenterne via e-mail eller, hvis det er relevant, bruger online-formularen, stadig er muligt at sende os dokumenter på denne måde.

Hvis ansøgningen til et af vores jobtilbud ikke er vellykket, vil dine data blive slettet efter seks måneder, medmindre du har givet os en begrundet tilbagekaldelse inden udgangen af ​​denne periode eller har givet os dit samtykke til, at dataene gemmes i en periode ud over dette. Dette er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til lov om almindelig ligebehandling, hvis det er nødvendigt. Hvis du har indsendt fakturaer til rejseudbetaling til os, vil disse blive opbevaret i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser og slettet efter udløbet af lovpligtige opbevaringsperioder.

Vi behandler dine data udelukkende med det formål at håndtere ansøgningsproceduren. Dette sker på baggrund af artikel 6, stk. 1 b) i persondataforordningen eller, hvis behandlingen i retssager bliver nødvendig, på grundlag af artikel 6, stk. 1 f) i persondataforordningen og § 26 i persondataforordningen. Hvis du også frivilligt giver os særlige personlige oplysninger, som f.eks. sundhedsoplysninger, behandler vi disse data på grundlag af artikel 9, stk. 2 a) i persondataforordningen. Hvis dette er nødvendigt for den påtænkte faglige praksis, anmoder vi om særlige kategorier af personoplysninger baseret på artikel 9, stk. 2 b) i persondataforordningen.

Ved afsendelse af din ordre sender vi dine adresseoplysninger og om nødvendigt din e-mailadresse og telefonnummer til det speditionsfirma, som skal levere dine varer. Dine oplysninger vil blive videregivet til kontraktudførelse baseret på artikel 6, stk. 1 b) i persondataforordningen.

Nogle produkter leveres direkte fra producenten til dig. I dette tilfælde sender vi dine adresseoplysninger til producenten, så denne kan levere dine bestilte varer. Dine oplysninger vil blive videregivet til kontraktudførelse baseret på artikel 6, stk. 1 b) i persondataforordningen.

For at kunne yde forskudsbetaling (betaling på konto, afdrag i trancher mv.) skal vi sørge for, at denne type betalingsbehandling ikke misbruges, og at forbrugerne beskyttes mod økonomisk overbelastning. Vores firma er derfor forbundet med kreditværdigheden for kreditværdighed (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden; Verband der Vereine Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München; Bundesanzeiger Verlag GmbH , Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln) for at beskytte mod betalingsstandarder baseret på insolvens, misbrug på grund af uvilje til at betale og misbrug af tredjeparter.

På grundlag af vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1 f) i persondataforordningen i kommunikation og information af brugere og interesserede parter i vores tjenester, vi opretholder forskellige forekomster i sociale netværk. Hvis udbyderne af den respektive platform opnår brugernes samtykke til behandling af personoplysninger, foretages dette på grundlag af artikel 6, stk. 1 a), artikel 7 i persondataforordningen.

Det er ikke udelukket, at personoplysninger fra brugere uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kan behandles. Dette kan gøre det vanskeligt for de berørte at håndhæve deres tjenester. Nogle leverandører af sociale medier platforme er certificeret i henhold til EU's US Privacy-Shield, som forpligter dem til at overholde europæiske databeskyttelsesstandarder.

Personlige brugerdata behandles regelmæssigt til markedsundersøgelser og reklameformål. Baseret på brugerdataene oprettes profiler, der gør det muligt for eksempel at vise annoncering, som svarer til de antagne interesser hos den respektive bruger. Dette gøres regelmæssigt ved at placere cookies på den enhed, brugeren bruger.

Anmodninger om oplysninger og påstand om dine rettigheder bør ske direkte til de respektive leverandører, der er anført nedenfor, da de kun har adgang til personoplysninger fra brugerne og kan træffe passende foranstaltninger og give oplysninger.

Skulle du alligevel have brug for hjælp til udøvelsen af ​​dine rettigheder, kan du også kontakte os.

Vi er tilstede på følgende sociale medier:

Denne hjemmeside anvender Google Analytics; en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Anvendelsen omfatter Universal Analytics-tilstanden, som gør det muligt at tildele data, sessioner og interaktioner på tværs af flere enheder til et pseudonymt bruger-id og dermed analysere en brugers aktiviteter på tværs af enheder.

Google Analytics bruger "cookies" eller tekstfiler, som gemmes på din computer, og som gør det muligt for os at analysere din brug af hjemmesiden. Oplysningerne om din brug af denne hjemmeside genereret af cookien overføres normalt til en Google-server i USA, hvor den er gemt. Hvis IP-anonymisering aktiveres på denne hjemmeside, vil din IP-adresse ikke desto mindre blive forkortet i EU's medlemsstater eller i andre stater, der er part i aftalen i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i usædvanlige tilfælde er den fulde IP-adresse sendt til en Google-server i USA, hvor den forkortes. IP-anonymisering er aktiv på denne hjemmeside for at sikre en anonym indsamling af IP-adresser (såkaldt IP-maskering). IP-adressen, der sendes af din browser som en del af Google Analytics, er ikke sammenfaldende med andre data hos Google. Yderligere oplysninger om brugsbetingelser og databeskyttelse findes på https://www.google.com/analytics/terms/dk.html eller på https://policies.google.com/?hl=da.

Google anvender disse oplysninger på vegne af operatøren af ​​dette websted til at analysere din brug af hjemmesiden, kompilere rapporter om aktivitet på webstedet og give webstedets operatør yderligere oplysninger om brug af hjemmesiden og internetforbrug af tilknyttede tjenester. Behandling udføres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 sætning 1 a) i persondataforordningen baseret på dit samtykke. Modtageren af de behandlede data er Google.

De data, der sendes af os og er knyttet til cookies, bruger-id'er (f.eks. Bruger-id) eller annoncerings-id, slettes automatisk efter 14 måneder. Data, hvis opbevaringsperiode er nået, slettes automatisk en gang om måneden.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at forhindre opbevaring af cookies ved en tilsvarende indstilling af din browsersoftware; Vi vil dog gerne påpege, at i dette tilfælde kan du muligvis ikke bruge alle funktioner på denne hjemmeside til deres fulde omfang.

Du kan forhindre, at Google indsamler data gennem cookies ved at anvende den relevante indstilling i din browsersoftware. Vi vil dog informere om, at du i så fald ikke kan udnytte alle funktionerne på denne hjemmeside fuldt ud. 

Du kan også forhindre Google i at indfange og behandle data, der genereres af cookien, der henviser til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse). For at gøre dette, skal du klikke på nedenstående link for at downloade og installere browser plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Du kan forhindre Google Analytics i at indsamle dine oplysninger ved at klikke på følgende link. Dette vil angive en "opt-out" cookie, som forhindrer enhver fremtidig indsamling af dine oplysninger, når du besøger denne hjemmeside:

Hvis du klikker her, vil ”opt-out” cookien blive opsat:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Vi bruger YouTube til at indsætte videoer. Videoerne er blevet indsat i udvidet databeskyttelsesmodus [CV1]. Som de fleste websites bruger YouTube også cookies til at indsamle informationer om besøgende på deres website. YouTube bruger denne information til at indsamle videostatistikker, undgå svindel, forbedre brugervenligheden og andre formål. De etablerer også en forbindelse til processer i Google DoubleClick netværket. Når du starter en video, kan det udløse flere dataforarbejdningsprocesser. Vi har ingen indflydelse på dette. Du kan læse mere information om databeskyttelse på YouTube i deres persondatapolitik:
http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Doubleclick by Google er en tjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google bruger cookies til at vise dig relevante annoncer. I forbindelse med dette vil din browser blive tildelt et anonymt identifikationsnummer (ID) til at tjekke hvilke annoncer, der er blevet vist i din browser og hvilke der er klikket på. Cookies’ene indeholder ingen personlige oplysninger. Brugen af DoubleClick cookies giver kun Google og deres partner websites adgang til at vise annoncer på basis af tidligere besøg på vores eller andre websites på internettet. De oplysninger som indsamles via cookies bliver overført til Google til en servicer i USA of gemt til evaluering. En overførsel af oplysninger gennem Google til tredjepart finder kun sted på grund af lovkrav eller i forbindelse med ordrebehandling. Google vil under ingen omstændigheder bringe dine oplysninger sammen med andre oplysninger, som Google har indsamlet.

Ved at bruge vores websites accepterer du, at behandlingen af oplysninger om dig vil blive behandlet af Google, og du accepterer også de metoder og formål til behandling af oplysninger herover. Du kan forhindre lagringen af cookies gennem indstilling i din browsersoftware. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du måske ikke bruge alle funktioner af dette website i deres fulde funktion. Derudover kan du forhindre den data som er genereret via cookies relateret til din brug af websitet (inklusive din IP-adresse) fra at blive indsamlet og behandlet af Google ved download og installering af det browser plug-ind, som er tilgængeligt gennem linket under overskriften DoubleClick Expansion Deactivation. Alternativt kan du også slå Doubleclick cookies fra med denne opt-out.

Indsigtsretten

Du kan til enhver tid, i henhold til artikel 15 i persondataforordningen, gratis anmode om tilgang til og kopier af de personoplysninger, der behandles og opbevares af os.

Indsigtsretten inkluderer oplysninger om formålet med behandling, kategorier af behandlede personoplysninger, modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem personlige data er blevet eller kan tilgås, den planlagte periode i hvilken personoplysninger skal opbevares (så vidt det er muligt) eller hvor dette ikke er muligt, kriterierne for at definere denne periode, eksistensen af retten til ændring eller sletning af personoplysninger som relaterer til dig eller begrænsning af behandling af andre eller indsigelse mod denne behandling, eksistensen af en ret til appel til en regulerende myndighed og, hvis oplysningerne ikke blev indsamlet fra dig, alle tilgængelige informationer om oplysningernes oprindelse og eksistensen af nogen automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1 og 4 og - i hvert fald i disse tilfælde - overbevisende oplysninger om den involverede logik og de påtænkte virkninger af en sådan behandling.

Du har også ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt dine personligoplysninger er blevet meddelt et tredjeland eller en international organisation, og hvilke passende sikkerhedsforanstaltninger der gælder for en sådan kommunikation.

Retten til berigtigelse

I henhold til artikel 16 i persondataforordningen har du også ret til at anmode om øjeblikkelig berigtigelse af ukorrekte personoplysninger om dig. Desuden har du ret til at anmode om at afslutte ufuldstændige personoplysninger under hensyntagen til formålet med behandlingen.

Retten til sletning

Du har også ret til, i henhold til artikel 17 i persondataforordningen, at anmode om øjeblikkelig sletning af de personoplysninger vi opbevarer om dig, hvis en af følgende betingelser eksisterer: Personoplysningerne er indsamlet til formål eller behandlet på en anden måde, som ikke længere er påkrævet; Du tilbagekalder det samtykke, som behandlingen er baseret på, jf. artikel 6, stk. 1 i persondataforordningen eller artikel 9, stk. 2 i persondataforordningen, og der er ingen andre retlige grunde til behandling; Du indsætter en indsigelse mod behandling i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1 i persondataforordningen, og der er ingen overvejende legitime grunde til behandling, eller du indsætter en indsigelse mod behandling i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2 i persondataforordningen; personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt; sletning af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes ret, som vi er underlagt; personoplysningerne blev indsamlet med hensyn til tjenester, der tilbydes af informationssamfundet i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1.

Hvis vi har offentliggjort personoplysninger, og vi er forpligtet til at slette disse i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1 i persondataforordningen, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at informere andre ansvarlige parter, der behandler de beskrevne personoplysninger, at du har anmodet om at slette alle links til disse personoplysninger samt eventuelle kopier.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, hvis en af følgende betingelser eksisterer: Nøjagtigheden af dine personoplysninger bliver anfægtet af dig i en periode, der gør det muligt for os at kontrollere nøjagtigheden af de personlige oplysninger; behandling er ulovlig, og du nægter sletning af personlige oplysninger, i stedet for at anmode om, at brugen af disse personoplysninger begrænses;

Vi har ikke længere brug for personlige oplysninger med henblik på behandling, men du kræver dem til påstand, anvendelse eller forsvar af juridiske krav, eller du har indgivet en indsigelse mod behandling i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, så længe det fortsat er afgørende, om de berettigede grunde, som vores firma fremsætter, hersker over jeres.

Retten til dataportabilitet

Du kan til enhver tid, i henhold til artikel 20 i persondataforordningen, anmode om, at data vedrørende dig, som du har givet os, offentliggøres i et fælles og maskinlæsbart format. Desuden har du ret til at formidle disse data til en anden dataansvarlig person uden indsigelse fra os, hvis behandlingen er baseret på samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 i persondataforordningen eller artikel 9, stk. 2 i persondataforordningen eller på en kontrakt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 b og behandling er gennemført ved hjælp af en automatisk procedure, hvis behandling ikke er nødvendig for at administrere en opgave, der er tildelt os, som er afsluttet i offentlighedens interesse eller i udøvelse af offentlig myndighed.
Du kan også anmode om, at vi sender personlige oplysninger, der er opbevaret af os, til en anden ansvarlig part, så længe dette er teknisk muligt, og at det ikke kompromitterer andre personers rettigheder eller friheder, at vi videregiver dem.

Retten til indsigelse

Du har ret til, i henhold til artikel 20 i persondataforordningen, af grunde, der er affødt af din særlige situation at indsende en indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvor behandlingen er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 e eller f i persondataforordningen. Dette gælder også for enhver profilering baseret på disse bestemmelser.

I tilfælde af indsigelse ophører vi med at behandle personoplysninger, medmindre vi kan bevise juridiske begrundelser for behandling, der underkender dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvor behandling understøtter håndhævelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Hvis vi behandler dine personoplysninger for at udføre direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at fremsætte en indsigelse til behandling af dine personoplysninger i forbindelse med denne form for markedsføring; Dette gælder også for profilering, for så vidt som det er forbundet med denne type direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger med henblik på direkte markedsføring, ophører vi med at behandle dine personoplysninger til disse formål.

Du har ret til at indgive en indsigelse mod dine personoplysninger, der behandles med henblik på forskning eller historisk forskning eller statistik, i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1 i persondataforordningen, medmindre sådan behandling er nødvendig for at opfylde et formål, der er af almen interesse.

I forbindelse med brugen af informationssamfundets tjenester og uanset forordning (EF) nr. 2002/58 er du fri til at udøve din ret til indsigelse ved hjælp af en automatisk procedure, hvor der anvendes tekniske specifikationer.

Retten til at tilbagekalde et samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, der er givet til behandling af dine personoplysninger i fremtiden i henhold med artikel 7, paragraf 3 i persondataforordningen.

Retten til bekræftelse af behandling

Du har ret til at anmode om bekræftelse af om personoplysninger vedrørende dig behandles.

For at udøve en af de ovennævnte rettigheder bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte via datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com eller på telefonnummer +49 2735 70-619 eller kontakte nogen af vores øvrige medarbejdere.

Retten til at appellere

Derudover har du, i følge artikel 77 i persondataforordningen, ret til at appellere til tilsynsmyndigheden. Som hovedregel kan du kontakte tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige arbejdssted eller hos vores virksomheds hovedkontor.

Insamlede data og juridisk grundlag

Vi indsamler følgende data fra dig for at gennemføre vores webinarer:

Login / Registrering

 • Foravn, efternavn

 • E-mail adresse

 • Virksomhed

 • Emne / Interesse


Gennemførelse af webinaret

 • Mundlig bidrag

 • Chatbidrag

 • Afstemningsbidrag

 • Deltagelse i webinaret

 • Integreret spørgeskema


Optagelse og evaluering af webinaret

 • Videooptagelse af webinaret


Vi indsamler disse data på baggrund af dit samtykke, art. 6 (1) lit. a) GDPR, som du kan give som en del af din registrering til webinaret. Du kan når som helst trække dette samtykke tilbage ved at sende en e-mail til marketing@ssi-schaefer.com. Dette påvirker ikke lovligheden af ​​den databehandling, der er udført før din tilbagetrækning.

Brug af Pardot – Databehandler

Invitationsprocessen til vores webinarer drives via Pardot, en service leveret af Salesforce EMEA Limited ("Salesforce"). Databehandling af Salesforce-virksomheder og Salesforce-databehandlere uden for EØS, især i USA eller andre lande, for hvilke der ikke er nogen tilstrækkelig beslutning fra EU-Kommissionen, kan ikke udelukkes. Derfor har vi indgået de standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til art. 46 (2) lit. c) GDPR med Salesforce.

For mere information om Salesforce's behandling af data, se Salesforce's fortrolighedspolitik:
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Vi bruger Salesforce som databehandler. Databehandlere må kun bruge dataene til de formål, der er specificeret af os, og er også kontraktligt forpligtede af os til at behandle dine data udelukkende i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og de gældende databeskyttelseslove. Det juridiske grundlag for Salesforce's behandling af dine data på vores vegne er art. 28 GDPR.

Brug af GoToWebinar – Databehandler

Vi bruger GoToWebinar, en tjeneste leveret af LogMeIn Ireland Unlimited Company ("LogMeIn"), til at gennemføre vores webinarer. Databehandling af LogMeIn-virksomheder og LogMeIn-processorer uden for EØS, især i USA eller andre lande, for hvilke der ikke er nogen tilstrækkelig beslutning fra EU-Kommissionen, kan ikke udelukkes. Derfor har vi afsluttet de standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til art. 46 (2) lit. c) GDPR med LogMeIn. 

For mere information om LogMeIn's behandling af data, se LogMeIns fortrolighedspolitik:

https://www.logmein.com/legal/privacy/international

Vi bruger LogMeIn som databehandler. Databehandlere må kun bruge dataene til de formål, der er specificeret af os, og er også kontraktligt forpligtet af os til at behandle dine data udelukkende i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og de gældende databeskyttelseslove. Det juridiske grundlag for LogMeIns behandling af dine data på vores vegne er art. 28 GDPR.