Persondatapolitik

Vi passer på dine oplysninger

Tak for din interesse i vores virksomhed, vores produkter og tjenester. Beskyttelsen af dine personoplysninger er et vigtigt anliggende for os, og vi ønsker, at du skal føle dig sikker, når du besøger vores hjemmeside, også i forhold til beskyttelsen af dine personoplysninger. Vi overholder selvfølgelig bestemmelserne i den generelle persondataforordning (GDPR).

Vi vil gerne informere dig om hvornår vi samler oplysninger om dig, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Vi har indført tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at reglerne om personoplysninger bliver overholdt, både af os selv og af de eksterne serviceudbydere, som arbejder for os.

Personoplysninger

Personoplysninger dækker over oplysninger om din identitet, herunder dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse. Disse oplysninger behandles altid i overensstemmelse med kravene i den generelle databeskyttelsesforordning og med andre regler i henhold til den lov om databeskyttelse, som gælder for vores virksomhed.

I princippet er det ikke et krav, at du offentliggør dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside. Der er dog nogle tilfælde, hvor vi bliver nødt til at behandle dine personoplysninger, for at vi kan levere de tjenester, du har brug for.

Det samme gælder, hvis vi for eksempel skal sende dig informationsmateriale eller varer, som du har bestilt, eller hvis vi skal svare på specifikke spørgsmål fra dig. I tilfælde hvor dette er nødvendigt, vil vi gøre dig opmærksom på dette.

Hvis der ikke er noget juridisk basis for behandling af disse personoplysninger, anmoder vi om dit samtykke til at behandle dem.

Endvidere gemmer og behandler vi udelukkende oplysninger, som du frivilligt har givet os og, hvor det er relevant, oplysninger, som vi automatisk har indsamlet, når du har besøgt vores hjemmeside (f.eks. din IP-adresse, navnet på de besøgte sider, den browser og det styresystem du brugte, dato og tidspunkt for besøget, hvilke søgemaskiner du brugte samt navnene på eventuelt downloadede filer).

Hvis du bruger vores tjenester, indsamler vi normalt kun de oplysninger, vi har brug for, for at give dig disse tjenester. Hvis vi beder dig om andre oplysninger, er disse oplysninger valgfri. Personoplysninger behandles kun for at kunne levere de ønskede tjenester og for at beskytte vores egne juridiske interesser.

Navn og adresse på den ansvarlige for behandlingen af personoplysninger

Inden for rammerne af persondataforordningen og anden databeskyttelseslovgivning gældende i EU-medlemsstaterne samt andre persondatabestemmelser er den ansvarlige instans:

SSI SCHÄFER FRITZ SCHÄFER GMBH

Fritz-Schäfer-Straße 20

57290 Neunkirchen/Siegerland, Tyskland

Tel. +49 2735 70-1

Fax: +49 2735 70-396

E-mail: info@ssi-schaefer.com

Hjemmeside: www.ssi-schaefer.com 

Kontaktinformationer på databeskyttelsesrådgiveren

Kontaktinformationerne på vores databeskyttelsesrådgiver er:

Mr. Alireza Shahesmaeili

Fritz Schäfer GmbH & Co KG, Fritz Schäfer Str. 20, 57290 Neunkirchen

E-mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Vores databeskyttelsesrådgiver står til enhver tid til rådighed til at besvare alle henvendelser, du måtte have omkring databeskyttelse.

Tilsigtet anvendelse af personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at besvare dine spørgsmål, behandle dine ordrer, eller give dig adgang til bestemte oplysninger eller tjenester. Når det drejer sig om at vedligeholde forholdet til vores kunder, kan det også være nødvendigt for os, eller en serviceudbyder, som arbejder for os, at anvende personoplysningerne til at give dig oplysninger om produkttilbud eller foretage onlineundersøgelser for bedre at kunne imødekomme vores kunders spørgsmål og krav.

Vi respekterer naturligvis dit ønske, hvis du ikke ønsker at give os dine personoplysninger til at understøtte kundeforhold (særligt til direkte markedsføring eller markedsundersøgelse). Vi vil ikke sælge eller på anden vis distribuere dine personlige oplysninger til tredjepart.

Specifik anvendelse

Vi indsamler, behandler og bruger udelukkende de personoplysninger, du giver os med til de formål, der er meddelt dig. Vi videresender ikke dine personlige oplysninger til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke til at gøre det.

Indsamling af personoplysninger og overførsel til statslige institutioner eller myndigheder, der er berettiget til at modtage sådanne oplysninger, finder kun sted i det omfang det kræves i henhold til lov og/eller hvis vi er forpligtet til at gøre det som et resultat af en domstolsafgørelse. Vores medarbejdere og de tjenesteudbyderne, som er ansat af os, er forpligtet til at overholde tavshedspligten for os og overholde bestemmelserne i persondataforordningen.

Oplysninger, der automatisk indsamles, når du besøger vores websites

Ved brug af vores hjemmesider gemmes følgende data af organisatoriske og tekniske grunde: Navnet på de sider du har besøgt, den browser du brugte, dit styresystem, dato og tidspunkt for besøget, anvendte søgemaskiner, navne på eventuelt downloadede filer og din IP-adresse.

De indsamlede oplysninger er krævet for at give dig gyldigt indhold på vores hjemmeside. Desuden analyseres disse tekniske data anonymt og udelukkende til statistiske formål for løbende at optimere vores hjemmeside og gøre det muligt for os at forbedre designet af ​​vores hjemmeside og at give de retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger til strafferetlig forfølgelse i tilfælde af cyberangreb. Disse oplysninger opbevares i sikre systemer adskilt fra andre personlige oplysninger. Individuelle personer bliver ikke identificeret.

Kontaktmuligheder via hjemmesiden

På grund af lovbestemte forpligtelser indeholder vores hjemmeside oplysninger, som gør det muligt for dig hurtigt at tage elektronisk kontakt og kommunikere direkte med os. Disse oplysninger indeholder en e-mailadresse og, om nødvendigt, en kontaktformular.

Hvis du kontakter os via e-mail eller en kontaktformular, gemmes de personlige oplysninger, du giver os, automatisk. Disse oplysninger, som du frivilligt har meddelt os, bruges til at behandle din anmodning eller foretage relevant kontakt. Ingen oplysninger vil blive videresendt til tredjepart.

Sletning og blokering af personlige oplysninger

Vi behandler kun de pågældende personers personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå det underliggende formål eller så længe, det var hensigten i lovmæssige forpligtelser for vores organisation. I overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser vil personoplysninger blive slettet, hvis de ikke længere er nødvendige eller ved udløbet af den lovbestemte frist, medmindre vi er bundet af loven til at bevare disse data. I disse tilfælde bliver oplysningerne blokeret.

Rettigheder for berørte personer

a. Indsigtsretten

Du kan til enhver tid gratis anmode om tilgang til og kopier af de personoplysninger, der behandles og opbevares af os.

Indsigtsretten inkluderer oplysninger om formålet med behandling, kategorier af behandlede personoplysninger, modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem personlige data er blevet eller kan tilgås, den planlagte periode i hvilken personoplysninger skal opbevares (så vidt det er muligt) eller hvor dette ikke er muligt, kriterierne for at definere denne periode, eksistensen af retten til ændring eller sletning af personoplysninger som relaterer til dig eller begrænsning af behandling af andre eller indsigelse mod denne behandling, eksistensen af en ret til appel til en regulerende myndighed og, hvis oplysningerne ikke blev indsamlet fra dig, alle tilgængelige informationer om oplysningernes oprindelse og eksistensen af nogen automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1 og 4 og - i hvert fald i disse tilfælde - overbevisende oplysninger om den involverede logik og de påtænkte virkninger af en sådan behandling.

Du har også ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt dine personligoplysninger er blevet meddelt et tredjeland eller en international organisation, og hvilke passende sikkerhedsforanstaltninger der gælder for en sådan kommunikation.

b. Retten til berigtigelse

Du har også ret til at anmode om øjeblikkelig berigtigelse af ukorrekte personoplysninger om dig. Desuden har du ret til at anmode om at afslutte ufuldstændige personoplysninger under hensyntagen til formålet med behandlingen.

c. Retten til sletning

Du har også ret til at anmode om øjeblikkelig sletning af de personoplysninger vi opbevarer om dig, hvis en af følgende betingelser eksisterer: Personoplysningerne er indsamlet til formål eller behandlet på en anden måde, som ikke længere er påkrævet; Du tilbagekalder det samtykke, som behandlingen er baseret på, jf. artikel 6, stk. 1 i persondataforordningen eller artikel 9, stk. 2 i persondataforordningen, og der er ingen andre retlige grunde til behandling; Du indsætter en indsigelse mod behandling i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1 i persondataforordningen, og der er ingen overvejende legitime grunde til behandling, eller du indsætter en indsigelse mod behandling i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2 i persondataforordningen; personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt; sletning af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes ret, som vi er underlagt; personoplysningerne blev indsamlet med hensyn til tjenester, der tilbydes af informationssamfundet i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1.

Hvis vi har offentliggjort personoplysninger, og vi er forpligtet til at slette disse i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1 i persondataforordningen, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at informere andre ansvarlige parter, der behandler de beskrevne personoplysninger, at du har anmodet om at slette alle links til disse personoplysninger samt eventuelle kopier.

 d. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, hvis en af følgende betingelser eksisterer: Nøjagtigheden af dine personoplysninger bliver anfægtet af dig i en periode, der gør det muligt for os at kontrollere nøjagtigheden af de personlige oplysninger; behandling er ulovlig, og du nægter sletning af personlige oplysninger, i stedet for at anmode om, at brugen af disse personoplysninger begrænses; Vi har ikke længere brug for personlige oplysninger med henblik på behandling, men du kræver dem til påstand, anvendelse eller forsvar af juridiske krav, eller du har indgivet en indsigelse mod behandling i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, så længe det fortsat er afgørende, om de berettigede grunde, som vores firma fremsætter, hersker over jeres.

d. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, hvis en af følgende betingelser eksisterer: Nøjagtigheden af dine personoplysninger bliver anfægtet af dig i en periode, der gør det muligt for os at kontrollere nøjagtigheden af de personlige oplysninger; behandling er ulovlig, og du nægter sletning af personlige oplysninger, i stedet for at anmode om, at brugen af disse personoplysninger begrænses; Vi har ikke længere brug for personlige oplysninger med henblik på behandling, men du kræver dem til påstand, anvendelse eller forsvar af juridiske krav, eller du har indgivet en indsigelse mod behandling i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, så længe det fortsat er afgørende, om de berettigede grunde, som vores firma fremsætter, hersker over jeres.

e. Retten til dataportabilitet

Du kan til enhver tid anmode om, at data vedrørende dig, som du har givet os, offentliggøres i et fælles og maskinlæsbart format. Desuden har du ret til at formidle disse data til en anden dataansvarlig person uden indsigelse fra os, hvis behandlingen er baseret på samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 i persondataforordningen eller artikel 9, stk. 2 i persondataforordningen eller på en kontrakt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 b og behandling er gennemført ved hjælp af en automatisk procedure, hvis behandling ikke er nødvendig for at administrere en opgave, der er tildelt os, som er afsluttet i offentlighedens interesse eller i udøvelse af offentlig myndighed.

Du kan også anmode om, at vi sender personlige oplysninger, der er opbevaret af os, til en anden ansvarlig part, så længe dette er teknisk muligt, og at det ikke kompromitterer andre persons rettigheder eller friheder, at vi videregiver dem.

f. Retten til indsigelse

Du har ret til, af grunde, der er affødt af din særlige situation at indsende en indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger, hvor behandlingen er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 e eller f i persondataforordningen. Dette gælder også for enhver profilering baseret på disse bestemmelser.

I tilfælde af indsigelse ophører vi med at behandle personoplysninger, medmindre vi kan bevise juridiske begrundelser for behandling, der underkender dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvor behandling understøtter håndhævelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Hvis vi behandler dine personoplysninger for at udføre direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at fremsætte en indsigelse til behandling af dine personoplysninger i forbindelse med denne form for markedsføring; Dette gælder også for profilering, for så vidt som det er forbundet med denne type direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger med henblik på direkte markedsføring, ophører vi med at behandle dine personoplysninger til disse formål.

Du har ret til at indgive en indsigelse mod dine personoplysninger, der behandles med henblik på forskning eller historisk forskning eller statistik, i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1 i persondataforordningen, medmindre sådan behandling er nødvendig for at opfylde et formål, der er af almen interesse. I forbindelse med brugen af ​​informationssamfundets tjenester og uanset forordning (EF) nr. 2002/58 er du fri til at udøve din ret til indsigelse ved hjælp af en automatisk procedure, hvor der anvendes tekniske specifikationer.

g. Retten til at tilbagekalde et samtykke 

Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, der er givet til behandling af dine personoplysninger i fremtiden.

h. Retten til bekræftelse af behandling

Du har ret til at anmode om bekræftelse af om personoplysninger vedrørende dig behandles.

For at udøve en af ​​de ovennævnte rettigheder bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte via datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com eller på telefonnummer +49 2735 70-619 eller kontakte nogen af ​​vores øvrige medarbejdere.

Automatiseret beslutningstagning

Som ansvarlig organisation engagerer vi os ikke i automatiseret beslutningstagning eller profilering.

Tilbageholdelsesperiode

Personoplysninger slettes efter udløbet af den lovbestemte opbevaringsperiode, så længe de ikke længere er nødvendige med henblik på kontraktens opfyldelse eller igangsættelse.

Retlige grunde til behandling

Hvis du har givet dit samtykke til, at dine personoplysninger bliver behandlet til et bestemt formål, er behandlingen afsluttet på grundlag af artikel 6, stk. 1 i persondataforordningen. Hvis en sådan behandling er nødvendig for at opfylde eller igangsætte en kontrakt med dig, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1 b i persondataforordningen. I nogle tilfælde, f.eks. for at opfylde skatteforpligtelser kan vi være underlagt en juridisk forpligtelse til at behandle personoplysninger. De juridiske grunde i sådanne tilfælde fremgår af artikel 6, stk. 1 c i persondataforordningen. I sjældne tilfælde kan data også behandles for at beskytte afgørende interesser hos dig eller en anden person. I dette usædvanlige tilfælde er behandlingen baseret på artikel 6. stk. 1 d i persondataforordningen. Endelig kan behandlingen også være baseret på artikel 6, stk. 1 f i persondataforordningen. Dette er tilfældet, hvis behandling er med det formål at beskytte en berettiget interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, så længe disse interesser ikke underkendes af dine interesser, borgerlige rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. En sådan juridisk interesse kan antages, hvis du er kunde hos os. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1 f i persondataforordningen er vores legitime interesse udførelsen af ​​vores daglige forretning.

Fremskaffelse af personoplysninger

Fremskaffelsen af ​​personoplysninger er til en vis grad fastsat ved lov eller ved kontrakt. Af denne grund må du muligvis meddele os personoplysninger til efterfølgende behandling, for at vi f.eks. kan indgå en kontrakt med dig. For eksempel er du, når du indgår en kontrakt, forpligtet til at meddele os personoplysninger. Manglende oplysninger ville betyde, at det ikke ville være muligt at indgå kontrakten.

Før du giver os dine personlige oplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige, som vil forklare, om information om ​​personoplysninger i dit særlige tilfælde er fastsat ved lov eller kontrakt, og hvad konsekvenserne ville være, hvis disse data ikke blev meddelt til os.

Sikkerhed

Som en organisation, der er ansvarlig for behandlingen af ​​personoplysninger, har vi taget tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data mod tab, sletning, manipulation og uautoriseret adgang. Alle vores medarbejdere og alle personer, der er involveret i databehandling, er forpligtet til at overholde den generelle persondataforordning og andre love om databeskyttelse og behandle alle personoplysninger fortroligt.

Når personoplysninger indsamles og behandles, krypteres oplysningerne inden de overføres, for at undgå at tredjepart kan misbruge oplysningerne. Vores sikkerhedsforanstaltninger gennemgås løbende i takt med den teknologiske udvikling. Ikke desto mindre er sikkerheden ved internetbaseret dataoverførsel sårbar, således at absolut beskyttelse ikke kan være garanteret.

Ændring af vores databeskyttelsesbestemmelser

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, hvor dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også ændre vores databeskyttelsesoplysninger i overensstemmelse hermed. Derfor henvises til den nuværende version af vores persondatapolitik.

Links 

Hvis du bruger eksterne links, der er tilgængelige på nogen af ​​vores hjemmesider, omfatter denne persondatapolitik ikke disse links. Ved at levere links sikrer vi, at der på tidspunktet for oprettelsen af ​​linket ikke var nogen åbenbar overtrædelse af gældende lovgivning på den linkede hjemmeside. Vi har dog ingen indflydelse på andre tjenesteudbyderes overholdelse af databeskyttelses- og sikkerhedsforskrifter.

Derfor henvises til de andre tjenesteudbyderes hjemmesider og deres egne persondatapolitiker.

Cookies

Hvis du besøger en af vores hjemmesider, kan vi gemme oplysninger på din computer i form af en cookie. Cookies er små tekstfiler sendt af en webserver til din browser og gemt på din computers harddisk.

Bortset fra din internetprotokol-adresse (IP-adresse) gemmer cookies ikke nogen andre af brugerens personoplysninger. Disse oplysninger bruges til automatisk at genkende dig, hvis du igen besøger vores hjemmeside og for at optimere din navigation på hjemmesiden. For eksempel giver cookies os mulighed for at ændre et websted i overensstemmelse med dine interesser eller for at gemme dit kodeord, så du ikke behøver at indtaste det, hver gang du besøger hjemmesiden.

Naturligvis kan du også besøge vores hjemmesider uden cookies. Hvis du ikke vil have, at vi kan genkende din computer, kan du afslå lagringen af ​​cookies på harddisken ved at vælge "Accepter ikke cookies" i dine browserindstillinger. Du kan også slette cookies allerede på din computer via din browser. For at finde ud af, hvordan du gør dette, henvises til din browserudbyders supportoplysninger. Hvis du ikke accepterer cookies, kan det medføre begrænsning af vores servicefunktioner.

Børn og unge (mindreårige) 

Personer under 18 år må ikke videregive nogen personoplysninger til os uden aftale med en forælder eller værge. Vi anmoder ikke om personlige oplysninger fra børn og unge, og vi indsamler heller ikke sådanne data eller videresender dem til tredjepart.

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics; en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger "cookies" eller tekstfiler, som gemmes på din computer, og som gør det muligt for os at analysere din brug af hjemmesiden.

Oplysningerne om din brug af denne hjemmeside genereret af cookien overføres normalt til en Google-server i USA, hvor den er gemt. Hvis IP-anonymisering aktiveres på denne hjemmeside, vil din IP-adresse ikke desto mindre blive forkortet i EU's medlemsstater eller i andre stater, der er part i aftalen i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i usædvanlige tilfælde er den fulde IP-adresse sendt til en Google-server i USA, hvor den forkortes. IP-anonymisering er aktiv på denne hjemmeside. Google anvender disse oplysninger på vegne af operatøren af ​​dette websted til at analysere din brug af hjemmesiden, kompilere rapporter om aktivitet på webstedet og give webstedets operatør yderligere oplysninger om brug af hjemmesiden og internetforbrug af tilknyttede tjenester.

IP-adressen, der sendes af din browser som en del af Google Analytics, er ikke sammenfaldende med andre data hos Google. Du kan forhindre, at cookies gemmes ved at anvende den relevante indstilling i din browsersoftware. Vi vil dog informere om, at du i så fald ikke kan udnytte alle funktionerne på denne hjemmeside fuldt ud. Du kan også forhindre Google i at indfange og behandle data, der genereres af cookien, der henviser til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse). For at gøre dette, skal du klikke på nedenstående link for at downloade og installere browser plug-in: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

[---Error_NoJavascript---]