Førerløse trucks

AGV’er til paller og andre store lastbærere

Transport af store lastbærere med AGV’er – SSI Heavy Load AGV’er

Førerløse transportsystemer gør materialflowet mere effektivt og kraftfuldt. Dette gør AGV‘er til en vigtig del af værdikæden.
For at kunne opnå en perfekt integration i lagerorganiseringen kan førerløse trucks tilpasses forskellige brugsområder.
For store lastbærere som paller, rullebeholdere, gitterkasser eller store plastkasser kan du overveje forskellige førerløse systemer med gaffeltruck eller forskellige converyorelementer.
Når du skal finde den rette AGV-løsning, er der en række rammevilkår og faktorer, som du skal tage hensyn til, herunder: 

  • Lastbærer

  • Vægt

  • Transport-opgave

  • Lagermiljø

Du får adgang til vores omfattende kendskab og ekspertise – vi vil meget gerne hjælpe.

Med vores strategiske partner DS AUTOMOTION tilbyder vi en bred portefølje af førerløse trucks til store lastbærere og dækker alle de gængse markedskrav.

Sortimentet, som vi kan tilbyde gennem samarbejdet mellem DS AUTOMOTION og SSI SCHÄFER vil øges som følge af et andet partnerskab med specialisten Rocla. 

Løsningsekspertisen består av:

  • Stabeltrucks

  • Platformtrucks

  • AGV‘er til tunge laster

  • AGV‘er til automatisering af samlebånd.

VORES HEAVY LOAD AGV’ER TIL STORE LASTBÆRERE KAN INDDELES UD FRA NEDENSTÅENDE FUNKTIONER:

Icon_agv_low_lifter.png

Lowlifters omfatter alle trucks, som kan flytte store lastbærere mellem transferstationer i nærheden af jorden. Lasten tages op med en gaffel, som er udstyret med last- og styreruller. Løftetænderne kan justeres i højden op til 200 mm parallelt med jorden, så lastbærerne kan hæves eller sænkes tilsvarende.

Icon_agv_high_lifter.png

AGV’erne i High Lifters kategorien har en begrænset løftehøjde på op til 8,5 meter og gør, at paller kan tages op og placeres på transferstationer ved lave højder. På lagre med lav til normal vareomsætning er High Lifters en økonomisk løsning till at håndtere europaller og gitterkasser mellem gulvet og conveyorsystemet eller lave pallereoler.

Icon_agv_reach_truck.png

Gruppen af Reach Trucks omfatter alle trucktyper, som gør det muligt at håndtere tunge laster i høje højder (op til 10 meter). For at tage lasten op skyder masten forover så gaflen ligger frit foran trucken og kan sænkes ned til jorden. Lasten transporteres imidlertid inde i hjularmene, når masten trækkes ind, hvilket forbedrer kørestabiliteten og reducerer behovet for en modvægt.

Icon_agv_counter_balance.png

Trucks’ene i Counterbalance-funktionsgruppen er defineret af den modvægt, som er integreret i trucken. Vægten af gaffeltrucken fungerer som en modvægt til lasten. Disse trucks egner sig ideelt set til at tage store lastbærere op. Takket være udstyret med frie gaffeltrucktænder er der stiller disse typer af trucks ikke høje krav til transferstederne.

Icon_agv_narrow_aisle.png

I kategorien Very Narrow Aisle finder vi smalgangstrucker som er specielt udviklet til brug i smalgangslagre. Et smalgangslager er særlig egnet til at sikre høj udnyttelse af lagerpladsen. Dette gør også, at der er specielle krav til AGV‘er som bruges i dette miljø. For eksempel har gaffeltrucks ikke plads til at manøvrere rundt i et smalgangslager på grund af den meget reducerede gangbredde. Dette er grunden til, at de førerløse smalgangstrucks er udformet med enten en gaffel som kan roteres 180 grader i transportretningen samt trækkes ud og ind sidelæns, eller et løftebord.

Icon_agv_platform.png

Platform-trucks er ideelle til intern transport af trolleys, små beholdere eller hylder. Den kompakte last tages op ved at køre under den og derefter løfte lastbærerne ved hjælp af truckens egen løftefunktion. Disse trucks imponerer med den højeste personsikkerhed og maksimal områdemobilitet, dvs. de kan gå i alle tænkelige retninger.

Icon_agv_conveyor_deck.png

Conveyortrucks er AGV-systemer, som er udstyret med kæde-, rulle- eller specialconveyors. De gør det muligt at overføre paller hurtig til permanent installerede transportbånd. Dette sikrer en hurtig og enkel transport mellem to transferstationer. For at inkludere forskellige conveyorsystemers højde kan disse AGV‘er udstyres enten med eller uden løftefunktion.

Icon_agv_multi_pallet.png

Disse AGV‘er kan transportere flere lasteenheder eller paller per transportoperation. De kan enten bruge gafler til at tage flere lastbærere op på hinanden stablede eller som ligger ved siden af hinanden. Transportdækkes udformning giver plads til flere typer lasthåndteringsudstyr side om side eller efter hinanden. Disse kan udstyres med kæde- eller rulletransportører.

Icon_agv_lift_carry.png

De kompakte Lift & Carry-trucks er forsynet med projektspecifikt lasthåndteringsudstyr. De er beregnet til transport af små, kompakte laster, f.eks. stabler af små lastbærere på traller, små hylder eller gitterkasser. Lift & Carry-trucks kan med fordel bruges i produktionen, hvis det færdige vareparti skal transporteres til transportafdelingen i form af stablede små lastbærere på rullebord.

Icon_agv_picking.png

Plukketrucks automatiserer materialetransporten under plukkeprocessen. Førerløse trucks muliggør førerløs udveksling af lastbærere og prioritering af ordrer ved at koble dem til intelligente IT-systemer. På den måde sikrer AGV’er optimale ruter. De førerløse trucks bruges i henhold til person-til-vare-princippet og støtter både ergonomisk pluk af kasser og flere ordrer.

Icon_agv_heavy_duty.png

Når det gælder transport af tunge laster i virksomheden, er tunglasttrucks den ideelle løsning. De gør det muligt at transportere særligt tunge, formløse lastenheder, som kan ændre position under processen. De kan flytte laster på op til 50 ton indendørs. Transporttrucks‘ene er også karakteriseret ved maksimal fleksibilitet når det gælder udstyr. I området for tung last kan de udstyres med løftebord, rulletransportører eller særlig lasthåndteringsudstyr som klemmer eller tænger.

Icon_agv_assembly_line (1).png

Samlebåndtrucks gør det muligt at automatisere processer i produktionslogistik – fra kæden af produktionstrin til matriseproduktion.

Førerløse trucks

Rullebaner og transport

Førerløse trucks

Automated guided WEASEL®

AGV-systemer til kasser og andre små lastbærere

WEASEL ® førerløst transportsystem

WEASEL ®

Ingen tilgængelige eksempler

Hvordan kan vi hjælpe?