Førerløse trucks (Automated Guided Vehicles - AGV)

Logistikken spiller en central rolle i den fjerde revolution og yder et væsentligt bidrag til industri 4.0. De intelligente, selvstændigt navigerende førerløse trucks fra SSI SCHÄFER er en teknologi, der vil få stor betydning for de aktuelle udfordringer i den interne logistik. 

 

Førerløse trucks (på engelsk automated guided vehicles – forkortet AGV ) er blevet en fast bestanddel af løsningsporteføljen til fuldt automatiserede interne logistiksystemer. SSI SCHÄFERs flåde af førerløse trucks består af en lang række innovative løsninger til store og små lastbærere, som muliggør et gnidningsfrit netværk af forskellige lager- og arbejdsområder, som kan tilpasses og udvides individuelt til dine behov. Nyd godt af en betydelig sænkning af driftsomkostningerne og den øgede effektivitet i lagerlogistikken. 

 

SSI SCHÄFER er den førende ekspert inden for automatiserede lagre og innovatør til optimering af materialeflow med understøtning fra førerløse trucks. Derfor tilbyder vi et bredt udvalg af førerløse trucks til forskellige anvendelsesområder. Mens WEASEL® er beregnet til små transportenheder som kasser ved begrænsede pladsforhold, er de større førerløse trucks, der er udstyret med truck eller transportelementer til paller og rullecontainere, beregnet til de tungere og mere krævende opgaver inden for transport, lagring og plukning.

 

De førerløse trucks kan integreres fleksibelt i ethvert lager: fra de enkle transportanvendelser over vare-til-person-princippet til fuldt automatisering i en integreret samlet løsning – SSI SCHÄFER har den optimale løsning til den interne logistik.

 

Navigeringen af de førerløse trucks sker optisk, baseret på laser eller sensor og er 100 % pålidelig ved brug af den nyeste teknologi. Derudover er de selvstændigt kørende køretøjer særdeles egnede til brug af SSI SCHÄFERs 2Lite Lithium-batteriteknik, således at højtydende logistikkoncepter er til rådighed 24 timer i døgnet.

 

 

Styringen og optimeringen af alle transportordrer sker ved hjælp af en fleetcontroller, som modtager ordrene fra lagerstyringssystemet. Du få perfekt kontrol over din logistik med SSI SCHÄFERs softwareløsninger.

FØRERLØSE TRANSPORTSYSTEMER

Intelligent og effektiv transport til den fremtidsorienterede interne logistik.

Førerløst transportsystem

De er ved at være rigtigt populære til hurtigt reagerende og præcis lagertransport: SSI SCHAEFERs AGV'er med kollektiv intelligens. De kan kommunikere med hinanden samt organiseres enkeltvis og på en decentraliseret måde, så de på effektiv vis afslutter hinandens opgaver.

FØRERLØSE TRUCKS: EFFEKTIVITET, FLEKSIBEL OG SKALERBAR

Førerløse trucks – revolutionen inden for materialeflowet i den interne logistik

Styrken i vores portefølje med førerløse trucks ligger deri, at vi kan udvikle en individuel komplet løsning til dig på basis af højt standardiserede køretøjstyper:

Mens den førerløse truck 2Move® er beregnet til transport af last mellem forskellige overdragelsespositioner, kan 2Stack® anvendes til automatiseret håndtering af alle former for paller på lagre og produktionsomgivelser. FTS 2Store® er egnet til pallehåndtering af tung last i store højder, mens 2Pick® medbringer hjælpemidler til opsamling af plukkede stykker efter person-til-vare-princippet. Vores førerløse trucks WEASEL® fik i 2016 Industriprisen og IFOY for systemets bedste innovation, den høje kvalitet og pålidelighed.

 • Fleksibel og skalérbar automatisering af det interne materialeflow

 • Reduktion af gennemløbstiderne

 • Lave investerings- og driftsomkostninger

 • Få bygningsmæssige ændringer nødvendig

 • Reduktion af følgeomkostninger (minimering af transportskader og fejlleverancer)

 • Optimal tilpasning til dynamiske logistik-markedskrav

 • Individuel sammensætning af egne førerløse trucks

 • Maksimal fleksibilitet ved lagerintern plukning

 • Skånsom og sikker transport af forskellige produkter og lastbærere

 • Nem integration i og lave krav til (IT-)infrastrukturen

 • Forbedret ergonomi og optimalt materialeflow

 • Øget driftssikkerhed og forbedring af arbejdsbetingelserne

 • Anvendelse mulig i krævende omgivelsesbetingelser (dybfrostområde eller fareområder)

 • Innovativt energikoncept (automatiske og hurtige lastningsprocesser)

 • Maksimal fleksibilitet hvad angår systemtilpasninger og udvidelser

HENT MERE INFORMATION

Brochure WEASEL EN

Brochure WEASEL EN

2.4 MB
WEASEL ® førerløst transportsystem

WEASEL ® førerløst transportsystem

Den førerløse truck 2Pick® – til effektiv plukning

2Pick®

AGV 2Stack

2Stack®

Førerløs truck 2Store

2Store ®

Førerløse trucks

2Move®

Ingen tilgængelige eksempler

HVORDAN KAN VI HJÆLPE?

[---Error_NoJavascript---]