Førerløse trucks

AGV’er på lageret og i den interne logistik

AGV’er (Automated guided vehicles) eller førerløse trucks, som de også kaldes, optimerer og automatiserer materialeflowet i en virksomhed eller organisation. SSI SCHÄFER er din kompetente AGV-partner. Vi kan hjælpe dig med at vælge, planlægge og implementere AGV’er i din virksomhed.

Hvorfor skal du vælge SSI SCHÄFER som din partner?

Som en af verdens førende eksperter i lagerautomation tilbyder vi en lang række AGV-løsninger, som passer til forskellige opgaver i forsyningskæden.

Vores AGV-specialister udformer AGV-konceptet med øje for en helhedsorienteret optimering af hele materialeflowet mellem de forskellige områder. Vi tænker ikke blot på de enkelte AGV-køretøjer, men på integrerede løsninger.

Vi integrerer AGV-løsningen perfekt i dit lager, så den både passer til lagermiljøet og infrastrukturen. Vores skalérbare AGV’er kan tilpasses fleksibelt til skiftende forhold. For eksempel kan man øge antallet af køretøjer, så de passer til en øget omsætning på lageret. AGV’erne forbinder forskellige lager- og arbejdsområder, selv over lange afstande – selvfølgelig uden barrierer og i overensstemmelse med sikkerhedskrav. Sammenlignet med konventionelle transportsystemer, som fx conveyorløsninger, er AGV-løsninger mere fleksible, når det kommer til udnyttelsen af plads og rum.

FØRERLØSE TRANSPORTSYSTEMER

Intelligent og effektiv transport til den fremtidsorienterede interne logistik.

Førerløst transportsystem

De er ved at være rigtigt populære til hurtigt reagerende og præcis lagertransport: SSI SCHAEFERs AGV'er med kollektiv intelligens. De kan kommunikere med hinanden samt organiseres enkeltvis og på en decentraliseret måde, så de på effektiv vis afslutter hinandens opgaver.

FØRERLØSE TRUCKS: EFFEKTIVITET, FLEKSIBEL OG SKALERBAR

Førerløse trucks – revolutionen inden for materialeflowet i den interne logistik

Styrken i vores portefølje med førerløse trucks ligger deri, at vi kan udvikle en individuel komplet løsning til dig på basis af højt standardiserede køretøjstyper:

Mens den førerløse truck 2Move® er beregnet til transport af last mellem forskellige overdragelsespositioner, kan 2Stack® anvendes til automatiseret håndtering af alle former for paller på lagre og produktionsomgivelser. FTS 2Store® er egnet til pallehåndtering af tung last i store højder, mens 2Pick® medbringer hjælpemidler til opsamling af plukkede stykker efter person-til-vare-princippet. Vores førerløse trucks WEASEL® fik i 2016 Industriprisen og IFOY for systemets bedste innovation, den høje kvalitet og pålidelighed.

 • Fleksibel og skalérbar automatisering af det interne materialeflow

 • Reduktion af gennemløbstiderne

 • Lave investerings- og driftsomkostninger

 • Få bygningsmæssige ændringer nødvendig

 • Reduktion af følgeomkostninger (minimering af transportskader og fejlleverancer)

 • Optimal tilpasning til dynamiske logistik-markedskrav

 • Individuel sammensætning af egne førerløse trucks

 • Maksimal fleksibilitet ved lagerintern plukning

 • Skånsom og sikker transport af forskellige produkter og lastbærere

 • Nem integration i og lave krav til (IT-)infrastrukturen

 • Forbedret ergonomi og optimalt materialeflow

 • Øget driftssikkerhed og forbedring af arbejdsbetingelserne

 • Anvendelse mulig i krævende omgivelsesbetingelser (dybfrostområde eller fareområder)

 • Innovativt energikoncept (automatiske og hurtige lastningsprocesser)

 • Maksimal fleksibilitet hvad angår systemtilpasninger og udvidelser

HENT MERE INFORMATION

WEASEL®

WEASEL® er feksibel og alsidig.

Få mere information om den lille førerløse truck i denne brochure.

867.0 KB
WEASEL ® førerløst transportsystem

WEASEL ®

Den førerløse truck 2Pick® – til effektiv plukning

2Pick®

AGV 2Stack

2Stack®

Førerløs truck 2Store

2Store ®

Førerløse trucks

2Move®

Ingen tilgængelige eksempler

HVORDAN KAN VI HJÆLPE?