Høj effektivitet og større fleksibilitet med førerløse trucks:

 • Fleksibel og skalérbar automatisering af det interne materialeflow

 • Reduktion af gennemløbstiderne

 • Lave investerings- og driftsomkostninger

 • Få bygningsmæssige ændringer nødvendig

 • Reduktion af følgeomkostninger (minimering af transportskader og fejlleverancer)

 • Optimal tilpasning til dynamiske logistik-markedskrav

 • Individuel sammensætning af egne førerløse trucks

 • Maksimal fleksibilitet ved lagerintern plukning

 • Skånsom og sikker transport af forskellige produkter og lastbærere

 • Nem integration i og lave krav til (IT-)infrastrukturen

 • Forbedret ergonomi og optimalt materialeflow

 • Øget driftssikkerhed og forbedring af arbejdsbetingelserne

 • Anvendelse mulig i krævende omgivelsesbetingelser (dybfrostområde eller fareområder)

 • Innovativt energikoncept (automatiske og hurtige lastningsprocesser)

 • Maksimal fleksibilitet hvad angår systemtilpasninger og udvidelser

[---Error_NoJavascript---]