Førerløse trucks

Højere effektivitet og mere fleksibilitet

 • Fleksibel og skalérbar automatisering af det interne materialeflow

 • Langtidsholdbar reduktion af tidsbehov for de forskellige processer

 • Lave investerings- og driftsomkostninger

 • Begrænset behov for ændringer i infrastrukturen i allerede eksisterende lagre eller bygninger og dermed kort implementeringstid

 • Reduktion af følgeomkostninger (minimering af transportskader og fejlleverancer)

 • Nem tilpasning af løsningen efter de dynamiske krav i markedet

 • Individuel sammensætning af din egen AGV-flåde

 • Maksimal fleksibilitet til pluk på lageret på grund af sekvenseret levering

 • Skånsom og sikker transport af forskellige produkter og lastbærere

 • Nem integration i og lave krav til (IT-)infrastrukturen

 • Effektiv integration til eksisterende hardware og software grundet de standardiserede interfaces

 • Forbedret ergonomi og optimalt materialeflow

 • Øget driftssikkerhed og forbedring af arbejdsforholdene

 • Kan anvendes i forskellige miljøer, som fx dybfrostområder eller risikoområder 

 • Innovativt energikoncept (automatiske og hurtige lastningsprocesser)

 • Maksimal fleksibilitet hvad angår systemtilpasninger og udvidelser

 • Skræddersyet kundeservice og vedligehold

 • Sammenbinding af forskellige lager- og arbejdsområder over lange afstande 

 • Mennesker og AGV’er kan arbejde sammen i produktionen og på lageret

 • Det er muligt at undgå forhindringer (alternative ruter) 

 • Optimering af ruterne og styring af en indbygget flådestyring (fleetcontroller)

 • Fleksibel udnyttelse af rum og plads