Dine fordele

 • Transport af gods med en bredde op til 1,6 meter

 • Varetransport mulig med og uden lastbærer – ét transportbånd til alt

 • Genanvendelige lastbærere

 • Høj fleksibilitet

 • Robust udførelse

 • Modulopbygget design og høj standardisering

 • Returtransport af tomme paller undgås, så du sparer arbejdstid

 • Det er muligt at køre med manuelle løftevogne eller gaffeltrucks til den niveaufrie opgavestation

 • Væsentlig optimering af lastrummet ved lastbiltransport

 • Minimal bøjning af transportgodset

 • Reducerede omkostninger via synergieffekter

 • Høje kapacitetstal

 • Brugervenlig

 • Kontur- og vægtkontrol for at undgå skader på varer og anlæg

 • Sikkerhed: Start-/stop-fotoceller

 • Vedligeholdelses- og servicevenlige komponenter

 • Omfattende rådgivning

[---Error_NoJavascript---]