De centrale elementer i vores SSI Carrier system:

  • Carrier: En rulleadapter, der optager forskellige lastbærere og som kan identificere dem, enten ved hjælp af RFID eller stregkode. Stor åbning, der er egnet til et bredt spekter af forskellige produkter.

  • Omløbstransportør: Længden på den samlede transportør er næste ubegrænset. Transporten kan både ske horisontalt og vertikalt med stigninger på op til 30°.

  • Akkumuleringstransportør: Akkumuleringstransportøren anvendes til transport, akkumulering, adskillelse, sortering og bufferlager af lastbærere på horisontale transportstrækninger. Medbringeren kombinerer transport- og akkumuleringsfunktionen. Mulighed for transport af forskellige varetykkelser uden definerede afstande.

  • Forgrening: Forgreningselementer fungerer for eksempel som forbindelsesled mellem omløbstransportør og akkumuleringstransportør. Den kan placeres, hvor det ønskes, hvorved udformningen af ruten kan udformes individuelt.

[---Error_NoJavascript---]