ssi_carrier_dynamic_buffer_ci.tif

Komponenter i SSI Carrier systemet

  • Carrier: En rulleadapter, der holder og transporterer poser og bøjler og kan spores ved hjælp af en RFID-chip

  • Looptransportør: Transportør, der forbinder horisontale funktionsenheder eller funktionsenheder på tværs af platforme

  • Akkumulerende transportør: Transportør, der kan indsættes fleksibelt, og som bruges til transport, akkumulering, sortering og bufferlagring på horisontale transportsystemer

  • Skrånende transportør: Til at klare store højdeforskelle over korte afstande

  • Switch: Forbindelsesled mellem looptransportør og akkumulerende transportør

  • Læssestation: Indfødning af de enkelte artikler til SSI Carrier systemet

  • Aflæssestation: Artikler aflæssesog pakkes i den ønskede rækkefølge