Komponenter i systemet SSI Carrier

  • Carrier: En rulleadapter, der løfter, transporterer og pålideligt identificerer forskellige lastbærere ved hjælp af RFID-chip

  • Omløbstransportør: Transportør, der forbinder horisontale funktionsenheder eller funktionsenheder på tværs af platforme

  • Akkumulerende transportør: Transportør, der kan indsættes fleksibelt, og som bruges til transport, akkumulering, sortering og bufferlagring på horisontale transportbånd

  • Skrå transportør: Til at klare store højdeforskelle over korte afstande

  • Forgrening: Forbindelsesled mellem omløbstransportør og akkumulerende transportør

  • Læssestation: Tilførsel af de enkelte artikler til systemet SSI Carrier 

  • Aflæssestation: Artikler plukkes og pakkes i den ønskede rækkefølge