Optimeret brug af plads og høj lagertæthed

SSI Carrier er også kendt for sin optimerede pladsudnyttelse. Systemet kan konstrueres i flere etager og med en kompakt stålkonstruktion i distributionscentret, hvilket sparer værdifuld lagerplads. Ved brug af akkumulerende transportører bliver konstruktionshøjden desuden lavere. Den reducerede størrelse resulterer i øget lagertæthed, og derfor bidrager systemet betydeligt til øget effektivitet og mindskede omkostninger.