Arbejdsstationer

ergonomics@work!® (arbejdsstationer)

Gennemtænkte arbejdsstationer med ergonomics@work!®

SSI SCHÄFER blev tidligt klar over ergonomiens fundamentale betydning. Den berømte „SCHÄFER-kasse", vores Lager-Fix kasse, er et resultat af gennemtænkt ergonomi. Vi har nu det største og mest avancerede udvalg af ergonomiske arbejdspladser til lager og drift.

Selv om vi i dag har moderne og højt automatiserede lagre er det stadig hovedsageligt menneskets indsats, der bestemmer kvalitet, flow og leveringstid. Uanset om det er på lageret, i produktionen eller på kontoret – så udføres vigtige opgaver i værdikæden af medarbejderne.

Som leverandør af logistikløsninger var vi de første med ergonomiske arbejdsstationer. I forbindelse med udformning af særligt arbejdsvenlige arbejdsstationer, hvor der tages hensyn til arbejdsstillingerne, har vi designet ergonomics@work!®. Dette koncept har nu udviklet sig til at være en integreret del af alle SSI SCHÄFERs produkter.

 

Vores koncept omfatter blandet andet:

 • Materialeflow, der kun kræver et minimum af kræfter

 • Optimal placering af betjeningselementer og displays

 • Klar, enkel og logisk guidning af medarbejderen

 • Naturlige, hudvenlige og alligevel robuste materialer

 • Støjsvag drift

 • Integreret fejlregistrering og hjælp til fejlfinding

Vi analyserer på forhånd de forskellige arbejdsprocesser. Her analyserer vi for eksempel manuelle aktiviteter i mere end 30 enkelte trin. På grundlag af disse data udvikler vi en optimal ergonomisk løsning.

GENNEMTÆNKTE ARBEJDSSTATIONER MED ERGONOMICS@WORK!®

Inden for de forskellige produktgrupper realiserer vi fire mål med ergonomics@work!®:

 • Transporter foregår kun horisontalt eller ved hjælp af tyngdekraften. Det er ergonomisk og skånsomt for ryg og led.

 • Ingen overflødige bevægelser. Arbejdspladsen designes rundt om medarbejderen. Ved minimering af bevægelser kan tiden til enkelte arbejdstrin reduceres og effektiviteten øges.tilføjelse af lyssensorer og softwarebaserede systemer øges kvaliteten yderligere.

 • Former og materialer, som fremmer koncentrationen, giver mulighed for fri bevægelse og reducerer faren for skader. Her afrunder vi de enkelte elementer, hvor muligt, og fremstiller kontaktfladerne i træ.

 Vores Pick to Tote-arbejdsstation er et godt eksempel på en succesfuld realisering af disse mål. Med den ergonomiske udformning opnås her en kvalitetsstigning på op til 300 %!

 • Forskellige bord- og bordpladesystemer samt løfteborde

 • Arbejdsstole

 • Modularbejdsborde, systemopbygninger, bagvægssystemer, rullecontainere

 • Lagerkasser (passende til bordsystemerne)

 • Statisk afledende ESD-tilbehør

 • Software E-Pick

 • pick@work

 • Transportsystemer til kasser og kartoner som for eksempel den førerløse truck WEASEL®

 • Lagerautomat LogiMat®

 • Støjreducerende conveyorteknologi til små lastbærere

Vores koncept ergonomics@work!® er ikke kun en fordel for din virksomhed, men også for dine medarbejdere og kunder.

Fordele for dine medarbejdere

Større motivation, når arbejdsklimaet bliver bedre. Unødvendige anstrengelser, helbredsmæssige skader og træthed undgås ved tilpasning af arbejdspladsen til dine medarbejdere. Det samme gælder for arbejdsforløbene.

Fordele for dine kunder

Hurtigere afvikling, færre fejl – for eksempel gennem optimering af arbejdspladsen allerede i området ved varemodtagelsen.

Fordele for din virksomhed

Dine omkostninger reduceres, driftsstop og fejl minimeres og medarbejdernes produktivitet øges for eksempel på grund af mindre træthed.

Dine fordele:

 • Øget produktivitet og kvalitet

 • Mindre fysisk belastning og medarbejderne føler sig bedre tilpas

 • Anvendelig i hverdagen

 • Betydelige omkostningsfordele

 • Reduktion af uproduktive aktiviteter

 • Sænkning af fejlprocenten

 • Kortere gennemløbstider

HENT MERE INFORMATION

Brochure Ergonomics@work!® EN

Brochure Ergonomics@work!® EN

2.7 MB
Hvordan kan vi hjælpe?