Dine fordele

  • Ergonomisk optimeret grænseflade mellem menneske og maskine

  • Løft undgås ved arbejdsstationen ved anvendelse af sakseløfteborde

  • Varelevering på paller direkte til arbejdsstationen

  • Brug af bløde måtter gør det stående arbejde mindre trættende

  • Geometrisk placering af varerne og lagerkasserne så tæt på hinanden som muligt

  • Gennemtænkt affaldshåndtering (afstande) til bortskaffelse af pap, plast- og restprodukter (integrerede affaldsbeholdere)

  • Konsekvent vareflow styret af tyngdekraften

  • Softwareløsning til visualisering af indlagringsprocessen via menunavigation med grafik

  • Realiseret ekstrafunktion: Indlagring af returvarer på markedet for lægemidler

[---Error_NoJavascript---]