Et koncept og mange vindere

Vores koncept ergonomics@work!® er ikke kun en fordel for din virksomhed, men også for dine medarbejdere og kunder.

Fordele for dine medarbejdere

Større motivation, når arbejdsklimaet bliver bedre. Unødvendige anstrengelser, helbredsmæssige skader og træthed undgås ved tilpasning af arbejdspladsen til dine medarbejdere. Det samme gælder for arbejdsforløbene.

Fordele for dine kunder

Hurtigere afvikling, færre fejl – for eksempel gennem optimering af arbejdspladsen allerede i området ved varemodtagelsen.

Fordele for din virksomhed

Dine omkostninger reduceres, driftsstop og fejl minimeres og medarbejdernes produktivitet øges for eksempel på grund af mindre træthed.

Dine fordele:

  • Øget produktivitet og kvalitet

  • Mindre fysisk belastning og medarbejderne føler sig bedre tilpas

  • Anvendelig i hverdagen

  • Betydelige omkostningsfordele

  • Reduktion af uproduktive aktiviteter

  • Sænkning af fejlprocenten

  • Kortere gennemløbstider

[---Error_NoJavascript---]