Arbejdsstationer

Stationer i varemodtagelsen

Ved stationerne i varemodtagelsen mødes den eksterne og interne lagervareforsyning. Det er her varerne modtages, kontrolleres og forberedes til den senere anvendelse og indlagring og pakkes om i standardkasser:

 

I varemodtagelsen overtages varen fra en elektrisk højdejusterbar pallestation på siden af arbejdsbordet, scannes med en stregkodescanner for registrering – grafisk menuvisning - i lagersystemet og pakkes om i lagerkasserne. For at transportere kasserne til deres lagerlokation skubbes disse over på et transportbånd, som er placeret i bordhøjde. Derudover sørger et andet transportbånd for, at den tomme papemballage transporteres væk. På stationerne i varemodtagelsen findes derudover integrerede affaldsbeholdere til plast- og restprodukter samt bløde, aflastende måtter, som medarbejderen kan stå på.

 

Høj kapacitet – lav belastning for medarbejderen

Denne arbejdspladsmodel vil på trods af en høj kapacitet belaste dine medarbejdere mindre. På grund af den ergonomiske optimering muliggøres en effektiv vareindlagring af forskellige artikler med høj indlagringsydelse og skånsom behandling af produkterne. SSI SCHÄERs arbejdspladser tilpasses til mennesket og ikke omvendt. Derfor kan der opnås en produktivitetsstigning på op til 20 % med vores systemer.

 

SSI SCHÄFER tilbyder derudover mulighed for hurtig indlagring af returvarer på stationen.

EFFEKTIV VAREMODTAGELSE

  • Ergonomisk optimeret grænseflade mellem menneske og maskine

  • Løft undgås ved stationen ved anvendelse af sakseløfteborde

  • Varelevering på paller direkte til stationen

  • Brug af bløde måtter gør det stående arbejde mindre trættende

  • Geometrisk placering af varerne og lagerkasserne så tæt på hinanden som muligt

  • Gennemtænkt affaldshåndtering (afstande) til bortskaffelse af pap, plast- og restprodukter (integrerede affaldsbeholdere)

  • Konsekvent vareflow styret af tyngdekraften

  • Softwareløsning til visualisering af indlagringsprocessen via menunavigation med grafik

  • Realiseret ekstrafunktion: Indlagring af returvarer på markedet for lægemidler

Hvordan kan vi hjælpe?