Individuelle løsninger

For alle opgaver til palletering og depalletering gælder det, at processens parametre kan tilpasses individuelt til dine behov. Dermed kan der alt efter lagerets opbygning indsættes knækarms- og portalrobotter.

Derudover kan de automatiske processer uden problemer implementeres i et integreret system.

En fuldt automatiseret løsning er dog ikke nødvendigvis den mest optimale løsning til alle, hvorfor vi også tilbyder løsninger, hvor automatiseringen kan øges løbende og hvor teknologien dermed indføres trinvist. Anvendelsen af teknologi og automatisering skal også være fornuftig. Derfor kan vi også tilbyde et omfattende tilbud af højfleksible, ergonomiske og innovative delvist automatiserede løsninger og arbejdsstationer til dette område.

På områder, hvor det er nødvendigt med en indsats fra mennesker, kræver optimeringen af menneske-maskine-grænsefladen en ekspertanalyse af alle forløb og rammebetingelser. Arbejdsprocesser og arbejdsmiljø skal tilpasses fleksibelt til de respektive medarbejdere og kan derudover bidrage til at mindske den fysiske belastning.

[---Error_NoJavascript---]