Lidding and Adress Insertaion Machine (LAI)

En LAI sætter automatisk låg på kasser samtidig med, at der påsættes en adressemærkat. Kasserne scannes undervejs til maskinen for at starte udskrivningen af den tilhørende adressemærkat. Bilagene fra printeren verificeres og transporteres til en speciel papirtransportør, mens kassen transporteres i maskinen. Her venter bilaget på at blive klemt ind mellem kasse og låg. Her gælder også, at de korrekt behandlede kasser fortsætter transporten. Konstateres der fejl i forløbet, sluses kassen ud.

  • Påsætning af låg og adresse i én maskine

  • Forskellige konfigurationer afhængig af vareflowet (single/double)

  • Mulighed for flere højder af kasser i en maskine

  • Muligt at anvende printere fra forskellige producenter

[---Error_NoJavascript---]