Dine fordele

 • Fuldt automatiseret plukkecelle

 • Mere end 2.400 pluk i timen

 • Høj fleksibilitet, da produkter ikke skal indlæres

 • Produktskånsom

 • Der er ikke behov for at administrere ekstra produktdata

 • To-trins billedgenkendelsessystem læser produktets position i lagerbeholderen og styrer den universelle Pick-robot

 • Hurtig return-on-investment (ROI)

 • Høj plukkeydelse og plukkesikkerhed

 • Lav fejlrate

 • Korte ordregennemløbstider

 • Aflaster medarbejderne ved monotone arbejdsbevægelser

 • Egnet til hurtigt og langsomt omsættelige varer