3D-Matrix Solution

3D-MATRIX Solution®

Problemer ved almindelige lageranlæg

Almindelige lagres kapacitet afhænger af det tilgængelige antal lifte. Det kan resultere i flaskehalse i ind- og udlagringen. Derfor er antallet af transferpladser begrænset og processerne kan derved frakobles ved den horisontale og vertikale akse.

Brugen af shuttles i gangene medfører betydelige flaskehalse på conveyorsystemets loops i forzonen. Sekvensering er kun mulig ved hjælp af ekstra og efterfølgende installerede sekvenseringssystemer.

Derfor har vi udviklet 3D-MATRIX Solution®: Med denne patenterede løsning tager SSI SCHÄFER de automatiske lagersystemer til et nyt niveau. Det modulopbyggede koncept er lig med højdynamiske systemløsninger til lagring og plukning af enkeltartikler, kasser, bakker og paller.

 

Den innovative løsning – fleksibel og revolutionær

Matrixen består af tre systemkomponenter: Shuttler, lifte og conveyorsystemer. Shuttlerne arbejder på X-aksen i lagerkanalernes dybde. Liftsystemerne sørger for den vertikale transport af produkterne på Y-aksen. Conveyorsystemerne overtager den horisontale transport på Z-aksen og stiller produkter til rådighed for de direkte forbundne plukke- og distributionsarbejdsstationer. Alle bevægelser, som de anvendte transportmidler foretager inden for lageret på X-, Y- og Z-akserne, er adskilt fra hinanden og kan dermed ske parallelt.

3D-MATRIX SOLUTION®: LAGRING, BUFFERLAGER OG SEKVENSERING I ET SYSTEM

Takket være det specielle design af 3D-MATRIX Solution® behandles lagerkuben som et åbent system i alle sider – på den måde opstår uafhængige processer og samtidig undgår man flaskehalse. 3D-MATRIX Solution® giver adgang til alle artikler i lagersystemet og betjener samtidig alle tilsluttede vare-til-person-arbejdsstationer direkte med de ønskede lagerartikler. Over alt, hvor enkelte opgaver udføres af medarbejdere, lægger vi stor vægt på ergonomi.

Gennem den uindskrænkede tilgængelighed i den løbende drift af anlægget er betjeningen meget nem. Udbygningstrinnene kan uden problemer integreres i infrastrukturen i dit eksisterende lagerstyringssystem.

3D-MATRIX Solution® giver den nødvendige fleksibilitet til e-handlen. Her er der frem for alt tale om implementering af skalérbare anlæg med en lagerkapacitet på mere end 500.000 artikler. Vi dimensionerer de enkelte lagres respektive lagerkapacitet og ydelsesevne efter de for- og efterkoblede processer – med vores løsning tilbyder vi dig præcis dét, hvad det stærkt stigende e-handelsmarked har behov for til afvikling af sine handler. 

Profitér af den store effektivitetsstigning, en skalérbar løsning samt langsigtet investeringssikkerhed.

 • Højdynamisk systemløsning til lagring og plukning af enkeltartikler, kasser, bakker og paller

 • Parallelisering af processer ved afkobling af horisontal- og vertikaltransport og tilførsel til arbejdsstationer

 • Adgang til alle artikler til enhver tid - uden forringelse af ydeevnen

 • Dynamik og høj kapacitet uden flaskehalse

 • Fjerner behovet for et ABC-klassificeret lager

 • Forløbsbufferlagring ved transferpladserne

 • Komplet sekvensering af ordrerne

 • Individuel adgang for lifte til transferpladserne

 • Modulær og skalérbar løsning, der kan udvides

 • Alle komponenter kan installeres i et vilkårligt antal og med på en fri lagerlokation, da lageret kan udvides fleksibelt i både bredden og højden

 • Lettere vedligeholdelse takket være nemme adgangsveje

FLEKSIBLE MULTI-LEVEL SHUTTLE NAVETTE HOS KARL STORZ

SSI SCHÄFER som totalleverandør – en fremtidssikker investering

Højdynamisk sekvensering i småvare-logistik

SSI SCHÄFER har som totalleverandør implementeret et højeffektivt Navette-lager i overensstemmelse med 3D-MATRIX Solution®-systemet for den tyske virksomhed Karl Storz GmbH & Co KG. Løsningen er designet med maksimal fleksibilitet og med tanke på udvidelsesmulighederne. Den består af 120.000 lokationer som betjenes af 42 Navette-shuttlesystemer. Løsningen har øget effektiviteten hos Karls Storz med mere end 20 % sammenlignet med konventionelle systemkoncepter.

Hvordan kan vi hjælpe?