A-Frame

Smart løsning til e-handlen

3D-MATRIX Solution® giver den nødvendige fleksibilitet til e-handlen. Her er der frem for alt tale om implementering af skalérbare anlæg med en lagerkapacitet på mere end 500.000 artikler. Vi dimensionerer de enkelte lagres respektive lagerkapacitet og ydelsesevne efter de for- og efterkoblede processer – med vores løsning tilbyder vi dig præcis dét, hvad det stærkt stigende e-handelsmarked har behov for til afvikling af sine handler. 

Profitér af den store effektivitetsstigning, en skalérbar løsning samt langsigtet investeringssikkerhed.