depalletizer_robot.jpg

SSI CASE PICKING

Butiksoptimeret sammensætning af paller med SSI Case Picking

SSI Case Picking-systemet fra SSI Schäfer er en komplet, modulopbygget og skalérbar systemløsning til butiksoptimeret palletering af detailenheder.

Med SSI Case Picking kan aktører i dagligvarehandelen glæde sig over at få perfekt pakkede paller og rullevogne leveret til butikkerne.

 • Løsningen har til formål at sikre en leveringskvalitet, som opfylder kravene selv i et marked, der konstant ændrer sig. Systemet fra SSI Schäfer muliggør automatisk sammensætning af et bredt spektrum af varer og emballagevarianter. Det gøres med sigte på butiksoptimerede leverancer og bygger på gennemprøvede teknologier, som stadig videreudvikles. Det modulbaserede palleteringssystem er karakteriseret ved effektivitet, fleksibilitet og skalérbarhed.

 • Vi kan desuden udnytte vores kompetencer inden for software og service.

 • De standardiserede moduler i SSI Case Picking-systemet implementeres ud fra kundens behov og opfylder kravene i dagligvarehandlen, når det gælder blandt andet  dybfrostvarer, ferskvarer, non-food, drikkevarer og andre skrøbelige varer.
   

HVILKE ALTERNATIVER HAR KØBMÆND SOM ØNSKER EFFEKTIVE LAGERLØSNINGER TIL BUTIKSOPTIMERET LEVERING?

Svaret er: Modulært skalérbare, individuelt udformede og pålidelige totalløsninger, som opfylder høje markedskrav.

Det intelligente SSI Case Picking-system kombinerer forskellige systemmoduler langs håndteringskæden i den interne logistik – fra varemodtagelse over plukning til vareudlevering – i en pålidelig totalløsning til butiksoptimeret palletering af detailhandelsenheder:
⦁    Depalleterings- og palleteringsmoduler: State-of-the-art robotsystemer i depalleterings- og palleteringsmodulerne sikrer pålidelige processer og skånsom håndtering af et bredt spektrum af produkter.
⦁    Højdynamiske lagerløsninger til små lastbærere: Fleksible single-level-shuttlesystemer til plastkasser, papkasser og bakker sørger for effektiv drift.
⦁    Tilvalg: Vare-til-person arbejdsstationer: Systemet giver tilgang til alle individuelle varer når som helst – individuelle varer kan også plukkes til håndtering af onlinebestillinger, knyttet til e-handel.
⦁    Intelligente softwaremoduler styrer processer, vareflow og palleteringsrobotter, og sikrer dermed optimale procedurer og perfekt pakkede paller.

Alle trin i procesforløbet kan enten implementeres manuelt, halvautomatisk eller fuldautomatisk. Yderligere halvautomatiske komponenter, eksempelvis arbejdsstationer til depalletering, kan føjes til det modulbaserede system for at give det en skræddersyet udformning og tilpasse det til individuelle løsninger.
Takket være vores ekspertise bliver de smarte lokalt baserede teknologier fuldstændigt og pålideligt integreret i komplette logistikprocesser.

 •   Produktporteføljen bliver suppleret med kundetilpassede service- og vedligeholdelsestilbud for at sikre, at det interne logistiksystem har optimal ydeevne og maksimal tilgængelighed i hele dets levetid.

 • Den modulopbyggede systemdesign tillader også kombinationer med andre systemer og integrering i forskellige teknologier – særligt med intelligente softwaremoduler. Det øger brugerfleksibiliteten og konkurrenceevnen.

VORES LØSNING: AUTOMATISEREDE CASE PICKING SYSTEMER, BASERET PÅ STATE-OF-THE-ART TEKNOLOGIER, MED HELHEDSINTEGRATION

SSI Case Picking-systemet er en unik systemkonfiguration til automatisk, butiksoptimeret palletering af alle typer detailhandelsenheder.

Case picking-systemløsningen blev lanceret i 2008 med sigte på automatisk sammensætning af forsendelsesenheder i forretningssegmenterne, og er blevet tildelt flere priser, herunder den eftertragtede MM-Logistik-Award (2008) SSI Schäfer udvikler løbende sin brede ekspertise inden for markedssegmentet Dagligvarehandel

 1. SSI Case Picking modtager hele paller fra leverandørerne ved varemodtagelsen og transporterer dem automatisk til depalletering ved hjælp af et conveyorsystem eller førerløse trucks (AGV’er). Derefter tømmes de fuldstændigt eller lag for lag med en depalleteringsrobot. I denne proces bruges der state-of-the-art robotteknologi for at sikre, at produkterne behandles skånsomt.

 2. Lagene af dagligvareenheder bufferlagres derefter individuelt i et automatiseret plukkelager. Her bruges der meget effektive single-shuttle systemer fra SSI Schäfer. Hvis der stilles højere krav til ydelse, kan shuttle-plukkelageret designes som et modul i SSI Case Picking-systemet ved hjælp af 3D-Matrix Solution®: 3D-Matrix er en meget fleksibel løsning som muliggør lagring, bufferlagring og sekvensering i ét system. De bufferlagrede kasser kan overføres til palleteringsrobotten i den korrekte sekvensering.

 3. De intelligente moduler i SSI Schäfers egenudviklede, standardiserede logistiksoftware WAMAS® beregner den optimale sammensætning af dagligvareenheder, hentet fra 3D-Matrix, mens de automatisk overføres til ordrepaller af robotter. Pallerne bliver transporteret til vareudleveringen, enten via conveyorsystemer eller AGV’er fra SSI Schäfer.

Robot Material Flow Controller og industriel billedbehandling

Ingen robot er bedre end den software, der styrer den. Med sin omfattende ekspertise i softwaresystemer har SSI Schäfer allerede alle nødvendige kompetencer internt. Brugere får således den optimale kombination af software, hardware til intern logistik og industriel billedbehandling fra én leverandør. Modulerne i WAMAS® logistiksoftwaren gør robotterne mere ”intelligente” og egnet til komplette logistikløsninger.


Den centrale komponent i palleteringsrobottens styresystem er den såkaldte Robot Material Flow Controller (RMC). Den behandler visuelle 3D-data, som derefter bruges til at fastlægge robotternes bevægelser. Takket være den modulopbyggede struktur i WAMAS® softwareløsningen, er det muligt at implementere specialtilpassede løsninger.


Industriel billedbehandling med avancerede sensorer er en af de centrale automatiseringsteknologier. Den kan bruges til intelligent maskinstyring, automatisering af processer samt verificering og kontrol af varer.

Desuden vil tilknyttede systemer kontrollere kvalitetskriterier og give værdifulde data til procesoptimering. Alle parametre, som kræves til optimal produkthåndtering lagres i systemet. Mulige ændringer bliver registreret af WAMAS® Vision-modulet og bruges i fremtiden på en "selvlærende" måde for den aktuelle vare.
 

Pack Pattern Generator som central softwareteknologi

En smart Pack Pattern Generator beregner optimerede paller i henhold til individuelle specifikationer. Det gøres ved hjælp af avancerede algoritmer og baseres på information fra billledbehandlingssystemer. Der lægges vægt på forskellige kriterier, afhængigt af kunden:

 • Volumenoptimering

 • Stabilitet

 • Bestemte begrænsninger og produktgrupper

 • Butiksspecifik struktur

Umiddelbart efter, at beregningen er udført, visualiseres den beregnede palle, og ordren kan startes og behandles af SSI Case Picking. Systemet henter de bestilte varer efter batchnummer eller bedst-før dato eller i henhold til princippet First In, First Out (FIFO).


Hvis der opstår en fejlfunktion under den automatiske palletering, for eksempel på grund af en beskadiget pakke, kan ordren pakkes på samme palle med et pakkemønster, der ændres i realtid. Hvis ændringer kræves af stabilitetsårsager, kan ordren pakkes på en ny palle.


Med SSI Pack Pattern Generator kan du konfigurere dit eget pakkelayout for hver enkelt palle og butik, og den bruges så automatisk. Denne intelligente best in class pakkealgoritme beregner og implementerer volumenoptimerede, stabile og butiksoptimerede pakkemønstre.


Sekvenseret infeed og palletering af alle de respektive dagligvareenheder er helt nødvendig for at få den ”perfekte palle". De bufferlagrede enheder hentes fra plukkelageret i rigtig rækkefølge og transporteres til palleteringsrobotterne i den optimerede sekvens. Takket være 3D-Matrix Solution sker dette uden ydelsestab, og uden at hjælp til efterfølgende sekvensering fra andre systemer er nødvendig. Varerne pakkes hurtigt og pålideligt på paller eller i rullecontainere ved hjælp af det tidligere beregnede pakkemønster, som er optimeret til hver butik.
 

Robotics.jpg

Korrekt pakning på paller - hvad skal der til?

Hvad der opfattes som en perfekt palle kan variere fra kunde til kunde.

Det følgende kan være aktuelle kriterier for en optimal palle:

1. Stabilitetsoptimeret til lang transport på dårlige veje
2. Volumenoptimeret for at reducere transportomkostninger
3. Butiksoptimeret emballering for hurtigere opfyldning af supermarkedshylder.

Med Pack Pattern Generator kan kriterierne for pakkelayoutet til hver enkelt palle og filial defineres individuelt, og den perfekte palle beregnes automatisk. Opbygningen af paller med en pakkesekvens, som er tilpasset butikslayoutet, sparer gåafstande under udpakningen, særligt i store butikker, reducerer arbejdsbelastningen for personalet og optimerer både processer og kundetilfredshed, noget der giver udslag på salgstallene ved kassen.

HVAD ER FORDELENE VED SSI CASE PICKING?

Hel- eller halvautomatisering af materialeflowet på lageret, herunder ordreplukning og palletering af forskellige dagligvareenheder, plastkasser og papkasser med SSI Case Picking, har mange fordele, navnlig i sektoren for dagligvarehandel:

Takket være automatiseringen af processer og implementeringen af ergonomiske arbejdsstationer kan lageroperatørerne automatisere tunge fysiske aktiviteter og optimere udnyttelsen af medarbejderressourcerne, og dermed opfylde de landespecifikke, undertiden meget hårde, krav til arbejdssikkerhed på lageret. (f.eks. på fryselagre).

Automatisk plukning og palletering af et bredt spektrum af varer og emballagevarianter giver jævn drift 24/7. Separate plukkelagre for forskellige temperaturområder (ned til -30 °C) kan implementeres i systemet.
 

Al udlagring af varer fra ethvert lagerområde og på hver arbejdsstation registreres i WAMAS®-systemet, herunder batchdata og bedst-før datoer, således at operatøren altid er informeret om gældende lagerbeholdning og kan disponere den på en fornuftig måde.

Automatiske lager- og plukkesystemer udnytter lagerpladsen optimalt med hensyn til pladsbehov og højde, da krangangene og arealet til conveyorsektioner er smallere og højere end reolgangene til manuel ordreplukning med trolleyer eller gaffeltrucks. Automatisk depalletering og palletering sker desuden i robotceller med små pladskrav.

Palleteringsrobotter kan opbygge forskellige pallestørrelser og rullecontainere på en stabil måde, der er sekvenserede og optimale for butikken. Muligheden for en kombination af kasse- og stykplukning tillader behandling af forskellige ordrestørrelser og håndtering og palletering af et bredt varespektrum i et og samme system.


 

Med en optimal balance mellem lagersystem, sekvensering og palletering opnås høj ydelse i hele systemet og ydermere en særdeles god pladsudnyttelse.

Beregningen af et optimalt pakkemønster, den varsomme håndtering, stablingen af enhederne og emballeringen med strækfilm for lastsikring sikrer, at mixpallen bliver meget stabil.

ØGET EFFEKTIVITET TAKKET VÆRE BUTIKSOPTIMERET PALLETERING

Dagligvarehandlen sørger for, at kunderne bliver forsynet med de varer, de har brug for i hverdagen. Kravene til bredde og dybde i produktudvalget samt til kvaliteten og forsyningssikkerheden er steget enormt de seneste ti år. Forskellige butikstyper tilbyder et bredt udvalg af tørvarer, ferskvarer og frostvarer i mange forskellige varianter og forskellige emballager. Det resulterer i et meget stort spektrum af krav til intern logistik og håndtering af produkterne:

 • Hensynet til bedst-før datoer og sporbarhed  af batchnumre.

 • Skånsom håndtering af ofte skrøbelige produkter for at give dem et attraktivt og kundevenligt udseende i butikken.

 • Høj fleksibilitet og ydelseskapacitet  i logistiksystemet ved jævnlige spidsbelastninger på grund af sæsonmæssige og somme tider ugentlige kampagner.

 • Butikkerne foretrækker flere leverancer med mindre batchstørrelser, butiksoptimeret pakning af paller og rullebeholdere for at kunne efterfylde hylderne hurtigt.

 • Volumenoptimering for transport.

 • E-handlens stigende andel inden for madvarer og andre dagligvarer opfordrer til nye koncepter for lagerlogistik, f.eks. hjemmelevering og afhentning i butik.

 • Stigende energi- og lønomkostninger, personalemangel og strengere krav til arbejdsmiljø og sikkerhed på lageret.

 • Høje effektivitetskrav og kortere tidsfrister i fødevarelogistikken. På fryselagre skal medarbejderne eksempelvis bruge personlige værnemidler og holde jævnlige opvarmningspauser.

 • Stigende priser på logistikplads aktualiserer ting som  pladsbesparelse og bedst mulig pladsudnyttelse , når der bygges lagerfaciliteter.

Alle disse udviklingskarakteristika forstærker en trend i retning af halvautomatisering og fuldautomatisering på området for plukning af vareenheder og sammensætning af enhederne. Teknologien skal kunne anvendes i alle temperaturzoner i fødevarelogistikken og skal kunne pakke enheder af forskellige vægt og størrelse automatisk og stabilt på forskellige paller og rullecontainere.
 

PRAKTISKE case picking-LØSNINGER

Få indsigt i nyligt implementerede projekter, og projekter, der er ved at blive implementeret med blandt andet SSI Case Picking:

Dagligvarer, logistik og bæredygtighed

Coop (1)

Coop investerer i en af verdens største automatiseringsløsninger

Ingen tilgængelige eksempler

Hvordan kan vi hjælpe?