Komponenterne

Til et Pick by Light-system hører komponenterne:

  • En PC med grænseflade til det overordnede system (Host, LVS osv.)

  • En linecontroller (antallet afhænger af anlæggets størrelse)

  • Et display (pick face) pr. lagerplads

Et pick face består af visnings- og betjeningsenheden, som informerer plukkeren om mængder, og hvorpå plukkeren efterfølgende kvitterer for den gennemførte plukning ved et tryk på den lysende kvitteringstast. Ved hjælp af to mængdekorrektionstaster kan plukkeren korrigere plukkemængden i forhold til det tilgængelige antal varer under plukningen. 

Pick by Light kan integreres i eksisterende eller planlagte plukkeprocesser og plukkestrategier. Systemet er specielt egnet til anvendelse ved anlæg med hyldereoler eller pallereoler.