Pick to Light

Pick by Light og Put to Light

Pick by Light: Plukning med signallampe på lagerhylden

 

Pick by Light er et halvautomatisk, papirløst plukkesystem. Ved brug af Pick by Light, conveyorteknologi og SSI SCHÄFERs afprøvede software til materialeflowstyring WAMAS® optimerer du ikke kun processerne, men kan samtidig reducere logistikomkostningerne betydeligt. Softwaren kan parametreres og kan dermed nemt tilpasses dine behov. Den kan både anvendes i forbindelse med SSI SCHÄFERs softwaresystemer og separate plukkesystemer i et allerede eksisterende lagerstyringssystem.

 

Med Pick by Light-systemet fra SSI SCHÄFER kan du næsten udelukke fejlpluk: Ved hver lagerhylde befinder der sig en signallampe med et display og mindst en kvitteringstast. Hvis lagerkassen står ved plukkepositionen, viser lampen plukkeren den rigtige hylde, og på displayet vises det stykantal af varen, der skal plukkes. Plukningen bekræftes efterfølgende med kvitteringstasten.

Der skelnes mellem tre forskellige systemer:

 • Pick by Light: et display (pick face) pr. plukkeplacering og en oplyst kvitteringstast

 • Pick by Light Basic: en oplyst kvitteringstast pr. plukkeplacering, et centralt display (pick face) for flere plukkeplaceringer

 • Put to Light: følger Pick by Light-princippet. Der plukkes dog ikke det viste antal fra de viste positioner, men derimod ilægges det angivne antal produkter ved denne position.

KORTE ADGANGSTIDER OG PÅLIDELIG LEVERINGSKVALITET

Til et Pick by Light-system hører komponenterne:

 • En PC med grænseflade til det overordnede system (Host, LVS osv.)

 • En linecontroller (antallet afhænger af anlæggets størrelse)

 • Et display (pick face) pr. lagerplads

Et pick face består af visnings- og betjeningsenheden, som informerer plukkeren om mængder, og hvorpå plukkeren efterfølgende kvitterer for den gennemførte plukning ved et tryk på den lysende kvitteringstast. Ved hjælp af to mængdekorrektionstaster kan plukkeren korrigere plukkemængden i forhold til det tilgængelige antal varer under plukningen. 

Pick by Light kan integreres i eksisterende eller planlagte plukkeprocesser og plukkestrategier. Systemet er specielt egnet til anvendelse ved anlæg med hyldereoler eller pallereoler. 

 • Papirløs plukning

 • Enkel og sikker betjening

 • Sikker guidning gennem betjeningen og forøgelse af plukkekvaliteten sammenlignet med plukning fra ordrelister

 • Fleksibel ordreafvikling og præcis lagerstyring

 • Lagerkontrol med lageropgørelsesfunktion

 • Korte plukkeveje

 • U-formet anordning til optimering af plukningen

 • Maksimal leveringspålidelighed

 • Lagerkontrol med lageropgørelsesfunktion

 • Maksimal tilgængelighed takket være hardware-selvkontrol

 • Gennemskuelig ordresporing

 • Nem vedligeholdelse

 • Kort introduktionskursus i det enkle, overskuelige system

DOWNLOADS

Brochure E-Pick EN

Brochure E-Pick EN

1.3 MB
Hvordan kan vi hjælpe?