Parallel Picking System

Dine fordele

 • Bedst mulig ordregennemløbstid via parallel behandling

 • Egnet til: hurtigt omsættelige produkter, som på grund af deres form ikke kan plukkes automatisk, eller mellem og langsomt omsættelige produkter, hvis frekvens er for lav til automatisk plukning

 • Produktstørrelser på til 280 x 230 x 200 mm; op til 18 liter volumen pr. batch

 • Effektiv ordrebehandling med programstyret ordreoptimering

 • Høj plukkeydelse og strækningsoptimering ved batchdannelse

 • Gennemstrømningsydelse op til 600 linjer pr. time

 • Høj arbejdspladskvalitet i plukkezonen ved ergonomisk udformning

 • Effektiv anvendelse af ressourcerne

 • Overskuelig og nem plukkeproces

 • Korte oplæringstider og høj plukkekvalitet takket være intelligent guidning af medarbejderen, meget brugervenlig

 • Anvendelsesområder: Kosmetik, mode, industri, detailhandel og grossister

 • Lave investeringsomkostninger

[---Error_NoJavascript---]