Get and Pick Station

Vare-til-person-systemet Get and Pick Station: Ergonomisk optimerede arbejdsstationer med høj plukkeydelse

Hurtig, ergonomisk, produktskånsom: Med SSI SCHÄFERs ergonomiske vare-til-person-arbejdspladssystem Get and Pick Station kan plukning af langsomt omsættelige enheder klares hurtigt. Nyd godt af en plukkeydelse på op til 1.000 pluk i timen og et optimalt materialeflow. Med Get and Pick Station kan du plukke ordrene direkte i de rette kasser.

 

Den ergonomiske arbejdsstation Get and Pick Station fra SSI SCHÄFER er designet til denne type opgave og gør, at vare-til-person-plukning bliver meget effektivt. Get and Pick Station kan integreres direkte i dit automatiske lager.

Tydelig guidning af medarbejderen og overvågning af indkast ved hjælp af fotoceller ved målpunkterne garanterer høj kvalitet i plukningen. Valgfrie funktioner indeholder applikationer til effektiv lagertæthed og lageropgørelse.

 

Højere produktivitet takket være ergonomics@work!®

En anden unik egenskab ved vores arbejdsplads Get and Pick Station er vores ergonomiske koncept ergonomics@work!® . Et gennemtænkt bevægelsesforløb „ovenfra og ned“ reducerer arbejdsbelastningen. Kontaktflader i metal er beklædt med berøringsvenlig træbeklædning og bidrager til øget ergonomi.

EFFEKTIV VARE-TIL-PERSON-PLUKNING

  • Plukning efter vare-til-person-princippet

  • Maksimal plukkekvalitet, fejlkvoten er reduceret til et minimum

  • Øget plukkeydelse op til ti gange hurtigere sammenlignet med almindelig plukning

  • Plukkeydelse på op til 1.000 pluk pr. time

  • Maksimalskånsom behandling af produkterne

  • Ingen fejlpluk takket være fotocelleovervågning

  • Plukning direkte i ordrekassen

  • Ergonomisk optimeret

HVORDAN KAN VI HJÆLPE?