Afprøvet siloopbygning

Stort udvalg af reolsystemer. Mellem et fuldautomatisk højlager i siloopbygning og et manuelt betjent reolanlæg findes der mange blandede former. Vi skelner primært mellem lagre til opstilling i en hal (in-house) eller såkaldte siloanlæg. Ved silokonstruktionen er reolen den bærende underkonstruktion for tag og facade, og det er ikke nødvendigt med en separat hal.

Gennem præcisionen i detaljen og gennemtænkt teknik er SSI SCHÄFER som en af de få leverandører af automatiske reolsystemer i stand til at implementere lager siloer med en højde på langt over 40 meter. Profitér af en attraktiv arealudnyttelse gennem den kompakte konstruktion, en hurtigere udnyttelse af anlægget takket være kortere montagetider samt lavere driftsomkostninger. Ved byggehøjder over ca. 20 meter kan det være hensigtsmæssigt at bygge et højlager i silokonstruktion.