Dine fordele

  • Øget lagerkapacitet på mere end 90 %

  • Modulopbygning

  • Reducerede drifts- og bygningsomkostninger takket være systemets fremragende rumudnyttelse (arealudnyttelsesgrad op ca. 80 %)

  • Energieffektiv

  • Direkte adgang til pallepladser forhindrer unødig og tidskrævende omlagringer

  • Høj kapacitetsydelse takket være intelligente lagerstrategier

  • Egnet til anvendelse i dybfrostområdet

  • Jordskælvssikret konstruktion

[---Error_NoJavascript---]